Έναρξη νέας σχολικής χρονιάς

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Οnew-school-year-300x200 αγιασμός για την έναρξη του σχολικού έτους 2016-2017

θα πραγματοποιηθεί την

Δευτέρα 12/9/2016 και ώρα 09.00 πμ

Αμέσως μετά τον αγιασμό, θα χορηγηθούν βιβλία στους μαθητές και οδηγίες για το ωρολόγιο πρόγραμμα λειτουργίας και στην συνέχεια θα αποχωρήσουν