Σχολικές εκδηλώσεις εορτασμού 28ης Οκτωβρίου

Η σχολική εκδήλωση για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 25-10-2019, από τους μαθητές της Δ΄ τάξης. Οι μαθητές θα προσέλθουν στο σχολείο κατά το διάστημα 8.00-8.15. Οι δραστηριότητες του εορτασμού θα διαρκέσουν έως τις 09:30. Η αποχώρηση των μαθητών θα γίνει με τη λήξη της γιορτής.

Την ημέρα αυτή το ολοήμερο πρόγραμμα δε θα λειτουργήσει, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.