Επικαιροποίηση πρωτοκόλλου ενεργειών αντιμετώπισης covid

Με βάση την νέα  ΚΥΑ για τη λειτουργία των σχολικών μονάδων, επικαιροποιείται το πρωτόκολλο ενεργειών αντιμετώπισης covid, όπως αποδελτιώνεται στο παρακάτω αρχείο. Ζητήματα που αφορούν τη διενέργεια αυτοδιαγνωστικών ελέγχων, τις επιβαλλόμενες ενέργειες σε περίπτωση κρούσματος στο σχολείο, και τον ορισμό των στενών επαφών κρούσματος παραμένουν ως είχαν στο αρχικό πρωτόκολλο ενεργειών του σχολείου για τη διαχείριση περιστατικών covid.

Επικαιροποιημένο-πρωτόκολλο-ενεργειών-Covid-Ιανουάριος-2022_ν2