Εκδηλώσεις για την επέτειο του Πολυτεχνείου σχολικού έτους 2022-23

Η σχολική εκδήλωση για το Πολυτεχνείου θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 17 Νοεμβρίου 2022. Οι μαθητές θα προσέλθουν στο σχολείο κανονικά (08:00-08:15).

Οι δραστηριότητες θα πραγματοποιηθούν σε επίπεδο τμήματος/ομάδας τμημάτων και θα διαρκέσουν έως τις 09:40  π.μ.  Η αποχώρηση των μαθητών θα γίνει με την λήξη (09:40 π.μ ). με την ίδια διάταξη που γίνεται καθημερινά.

Την ημέρα αυτή το ολοήμερο πρόγραμμα δεν θα λειτουργήσει, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.