Χριστουγεννιάτικες κάρτες

Οι μαθητές/τριες κατά την διάρκεια του μαθήματος πληροφορικής δημιούργησαν χριστουγεννιάτικες κάρτες με ευχές.  Δείγμα από τις κάρτες βλέπετε παρακάτω: