ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 27-1-2020

Τη Δευτέρα 27-01-2020, το 8ο Δημοτικό Σχολείο Βέροιας, θα παραμείνει κλειστό για τους μαθητές-τριες, λόγω συμμετοχής των εκπαιδευτικών του σχολείου σε ενδοσχολική επιμορφωτική ημερίδα. (άρθρο 17 του ΠΔ 79/2017 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του ν. 4559/2018)

Η επιμόρφωση πραγματοποιείται στα πλαίσια του προγραμματισμού επιμορφώσεων των Δημοτικών Σχολείων της παιδαγωγικής ευθύνης του 3ου Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού Κεντρικής Μακεδονίας,. (53/14-1-2020/3ο ΠΕΚΕΣ ΚENTR. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)