Οδηγίες δήλωσης στην πλατφόρμα Edupass

Για τη δήλωση του αποτελέσματος αυτοδιαγνωστικού ελέγχου self-test στην πλατφόρμα Edupass θα χρειαστεί να γνωρίζετε:

  • τους προσωπικούς κωδικούς του γονέα/κηδεμόνα για την πρόσβαση στο Taxisnet ή σε τράπεζα
  • τον ΑΜΚΑ του παιδιού

Επισημαίνουμε πως με βάση τα στοιχεία της δήλωσης αποδίδεται αυτόματα ένας λεκτικός χαρακτηρισμός της κατάστασης κάθε μαθητή ως εξής:

α) μη επιτρεπτή παρουσία,

β) επιτρεπτή παρουσία,

γ) άγνωστη κατάσταση που απαιτεί περαιτέρω έλεγχο,

χωρίς να παρέχονται ειδικότερες πληροφορίες σχετικά με την υγεία του μαθητή.

Τα στοιχεία αυτά αποθηκεύονται σε ψηφιακή θυρίδα του σχολείου, στην οποία πρόσβαση έχει μόνο ο Διευθυντής, ώστε να αποτραπεί η είσοδος στο σχολείο των προσώπων που δεν πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις.

Σε κάθε περίπτωση οι μαθητές πρέπει να φέρουν μαζί τους τη Σχολική Κάρτα και να την επιδεικνύουν σε τυχόν έλεγχο.

Για τα δημοτικά σχολεία, η υποβολή της δήλωσης είναι υποχρεωτική για όλους τους μαθητές μέσω των γονέων/κηδεμόνων τους.

Αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία της δήλωσης μπορείτε να δείτε ακολούθως:

Οδηγίες-δήλωσης-στην-πλατφόρμα-edupass