Λειτουργία του σχολείου την Τετάρτη 17 Νοεμβρίου 2021

Την Τετάρτη 17 Νοεμβρίου ημέρα εορτασμού της επετείου του Πολυτεχνείου δεν θα πραγματοποιηθούν μαθήματα. Οι μαθητές θα προσέλθουν στο σχολείο κανονικά. Οι δραστηριότητες θα πραγματοποιηθούν σε επίπεδο τμήματος και θα διαρκέσουν έως τις 09:30 π.μ. 

Η αποχώρηση των μαθητών θα γίνει στις 09:30 π.μ. όπως γίνεται καθημερινά. Την ημέρα αυτή το ολοήμερο πρόγραμμα δεν θα λειτουργήσει, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.