Επιλογή της Β? Ξένης Γλώσσας

Ενημερωτικό σημείωμα & υπεύθυνη δήλωση για την επιλογή της Β? Ξένης Γλώσσας

(για τους μαθητές που θα φοιτήσουν στην Ε τάξη το σχολ. έτος 2017-18)

Σας ενημερώνουμε πως για τους μαθητές της Ε τάξης προβλέπεται από το ωρολόγιο πρόγραμμα η διδασκαλία δεύτερης ξένης γλώσσας για δύο (2) ώρες την εβδομάδα. Η γλώσσα αυτή είναι η γαλλική ή η γερμανική. Οι μαθητές/τριες διδάσκονται ως 2η ξένη γλώσσα όποια από τις δυο (Γαλλικά-Γερμανικά) έχει την πλειοψηφία των δηλώσεων προτίμησης σε επίπεδο τμήματος. Σε περίπτωση ισοψηφίας στις προτιμήσεις των μαθητών/τριών του τμήματος, διδάσκεται ως 2η ξένη γλώσσα αυτή για την οποία υπάρχουν διαθέσιμες διδακτικές ώρες σε επίπεδο οικείας Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Σε σχολεία με δύο ή περισσότερα τμήματα ανά τάξη, οι μαθητές/τριες δύναται να κατανεμηθούν σύμφωνα με τις προτιμήσεις τους σε μεικτά-παράλληλα τμήματα με δυο προϋποθέσεις:

α) Ο ελάχιστος αριθμός για τη δημιουργία τμήματος είναι οι 12 μαθητές/τριες

β) Ο αριθμός των παράλληλων τμημάτων δεν μπορεί να υπερβαίνει τον αριθμό των υφιστάμενων τμημάτων γενικής παιδείας, π.χ. από 2 τμήματα γενικής Παιδείας δημιουργούνται αποκλειστικά 2 τμήματα 2ης ξένης γλώσσας, από 3 τμήματα γενικής Παιδείας δημιουργούνται αποκλειστικά 3 τμήματα 2ης ξένης γλώσσας κτλ.

Στις περιπτώσεις που δεν πληρούνται οι προαναφερθείσες (α΄ και β΄) προϋποθέσεις, η β΄ ξένη γλώσσα διδάσκεται στο υφιστάμενο τμήμα γενικής Παιδείας σύμφωνα με την επιλογή της πλειοψηφίας των μαθητών/τριών σε επίπεδο τμήματος.

Στην περίπτωση κατά την οποία μέχρι την 1η Οκτωβρίου του ερχόμενου σχολικού έτους δεν έχει καλυφθεί η θέση του εκπαιδευτικού της ξένης γλώσσας που θα επιλεγεί, τότε με απόφαση του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Εύβοιας, οι μαθητές/τριες θα διδαχτούν την ξένη γλώσσα για την οποία υπάρχουν διαθέσιμες διδακτικές ώρες στο επίπεδο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας.

Προς ενημέρωση των γονέων- κηδεμόνων σάς κοινοποιούμε επιστολή του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) που αφορά στην επιλογή, τη σημασία και τη χρησιμότητα της 2ης ξένης γλώσσας.

Για την έγκαιρη διεκπεραίωση των σχετικών υπηρεσιακών ενεργειών παρακαλούμε συμπληρώστε την επισυναπτόμενη Υπεύθυνη Δήλωση Γονέα 2017-18 και επιστρέψτε τη στο σχολείο έως την Παρασκευή 9 Ιουνίου 2017.

(Για τους μαθητές που θα φοιτήσουν στο Γυμνάσιο)

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την υπ? αριθμ. 53476/ΓΔ4/4-4-2017 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1171, τ.Β΄), «Επιλογή δεύτερης ξένης γλώσσας και συγκρότηση τμημάτων», οι μαθητές στο Γυμνάσιο θα διδαχθούν την ξένη γλώσσα την οποία διδάχτηκαν στην ΣΤ΄ τάξη (Γερμανικά).

Δίνεται όμως η δυνατότητα  εντός του Μαΐου:

α)να επιλέξετε την ιταλική γλώσσα, ως δεύτερη ξένη γλώσσα, εφόσον αυτή διδάσκεται στα γυμνάσια εγγραφής των μαθητών μας, (δε διδάσκεται στα Γυμνάσια ευθύνης μας), οπότε σας αφορά μόνο η β περίπτωση.

β) αλλά και την κατ? εξαίρεση διαφοροποίηση της δεύτερης ξένης γλώσσας (από Γερμανικά σε Γαλλικά) που διδάχτηκαν οι μαθητές μας στο δημοτικό, υποβάλλοντας γραπτή αίτηση στο Δημοτικό Σχολείο μέχρι τις 9 Ιουνίου, αιτιολογώντας τους λόγους για τους επιθυμείτε την αλλαγή γλώσσας.