Μαθητικό δυναμικό 2019-20

Τάξη Τμήμα Αριθμός Εγγεγραμμένων
Αγόρια Κορίτσια Σύνολο
Α Α1 8 7 15
Α Α2 8 6 14
Β Β1 9 8 17
Β Β2 10 8 18
Γ Γ1 8 11 19
Γ Γ2 9 10 19
Δ Δ1 10 8 18
Δ Δ2 10 7 17
Ε Ε1 13 9 22
Ε Ε2 12 8 20
ΣΤ ΣΤ1 9 8 17
ΣΤ ΣΤ2 9 8 17
Σύνολο: 115 Σύνολο: 98 Σύνολο: 213