Μαθητικό Δυναμικό 2022-23

Μαθητικό δυναμικό  2022-23

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ

  ΤΑΞΗ ΤΜΗΜΑ ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ
ΑΑ18816
ΑΑ19817
ΒΒ113417
ΒΒ210616
ΓΓ17916
ΓΓ28816
ΔΔ111718
ΔΔ210919
ΕΕ112820
ΕΕ211819
ΣΤΣΤ181220
ΣΤΣΤ281321
 ΓΕΝΙΚΟΣΥΝΟΛΟ 115110215