Μαθητικό Δυναμικό 2015-16

Τάξη

 (Αύξουσα)

Τμήμα

 (Αύξουσα)

Αριθμός Εγγεγραμμένων

 

Αριθμός Ενεργών

 

Αγόρια

 

Κορίτσια

 

Σύνολο

 

Αγόρια

 

Κορίτσια

 

Σύνολο

 

Α Α1 13 9 22 13 9 22
Α Α2 11 9 20 11 9 20
Β Β1 9 8 17 9 8 17
Β Β2 9 7 16 9 7 16
Γ Γ1 11 6 17 11 6 17
Γ Γ2 8 8 16 8 8 16
Δ Δ1 12 4 16 12 4 16
Δ Δ2 12 4 16 12 4 16
Ε Ε1 7 11 18 7 11 18
Ε Ε2 9 8 17 9 8 17
ΣΤ ΣΤ1 7 10 17 7 10 17
ΣΤ ΣΤ2 6 10 16 6 10 16
114 94  208  114  94  208