Ωρολόγιο Τμημάτων

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-21

Ακολουθώντας τον σύνδεσμο   ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 2021-22 , μπορείτε να ενημερωθείτε για το ωρολόγιο πρόγραμμα των τμημάτων για το σχολικό έτος 2021-22

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-20

Ακολουθώντας τον σύνδεσμο   ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 2019-20 , μπορείτε να ενημερωθείτε για το ωρολόγιο πρόγραμμα των τμημάτων για το σχολικό έτος 2019-20

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-19

Ακολουθώντας τον σύνδεσμο   ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 2018-19 , μπορείτε να ενημερωθείτε για το ωρολόγιο πρόγραμμα των τμημάτων για το σχολικό έτος 2018-19

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-18

Ακολουθώντας τον σύνδεσμο  ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2017-18  , μπορείτε να ενημερωθείτε για το ωρολόγιο πρόγραμμα των τμημάτων για το σχολικό έτος 2017-18

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-17

Τροποποίηση ωρολογίου προγράμματος λόγω εφαρμογής προγράμματος κολύμβησης από 24/4/2017 ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2016-17

Ακολουθώντας τον σύνδεσμο   ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2016-17,  μπορείτε να ενημερωθείτε για το ωρολόγιο πρόγραμμα των τμημάτων για το σχολικό έτος 2016-17

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-16

Ακολουθώντας τον σύνδεσμο ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ μπορείτε να ενημερωθείτε για το ωρολόγιο πρόγραμμα των τμημάτων για το σχολικό έτος 2015-16