Ωρολόγιο Τμημάτων

Τροποποίηση ωρολογίου προγράμματος λόγω εφαρμογής προγράμματος κολύμβησης από 24/4/2017 ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2016-17

Ακολουθώντας τον σύνδεσμο   ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2016-17,  μπορείτε να ενημερωθείτε για το ωρολόγιο πρόγραμμα των τμημάτων για το σχολικό έτος 2016-17

 

 

Ακολουθώντας τον σύνδεσμο ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ μπορείτε να ενημερωθείτε για το ωρολόγιο πρόγραμμα των τμημάτων για το σχολικό έτος 2015-16