Μαθητικό δυναμικό 2020-21

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ

  ΤΑΞΗ ΤΜΗΜΑ ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ
ΑΑ1131427
ΒΒ18513
ΒΒ26814
ΓΓ110919
ΓΓ211819
ΔΔ181119
ΔΔ281220
ΕΕ111718
ΕΕ29817
ΣΤΣΤ1121022
ΣΤΣΤ214923
 ΓΕΝΙΚΟΣΥΝΟΛΟ  110 101 211