Μαθητικό Δυναμικό 2021-22

Μαθητικό δυναμικό 2021-22

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ

  ΤΑΞΗ ΤΜΗΜΑ ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ
ΑΑ110515
ΑΑ110631
ΒΒ17815
ΒΒ27815
ΓΓ110414
ΓΓ28715
ΔΔ19817
ΔΔ210818
ΕΕ171017
ΕΕ281119
ΣΤΣΤ111819
ΣΤΣΤ211718
 ΓΕΝΙΚΟΣΥΝΟΛΟ 10890198