Μαθητικό δυναμικό 2017-18

Τάξη Τμήμα Αριθμός Εγγεγραμμένων
Αγόρια Κορίτσια Σύνολο
Α Α1 7 12 19
Α Α2 9 10 19
Β Β1 10 7 17
Β Β2 9 8 17
Γ Γ1 13 8 21
Γ Γ2 12 8 20
Δ Δ1 9 9 18
Δ Δ2 10 7 17
Ε Ε1 11 6 17
Ε Ε2 9 8 17
ΣΤ ΣΤ1 12 4 16
ΣΤ ΣΤ2 10 6 16
    Σύνολο: 121 Σύνολο: 93 Σύνολο: 214