Σχέδιο αντιμετώπισης κρίσεων

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ, ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ & ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

antis_1Η σύνταξη σχεδίου έκτακτης ανάγκης έχει ως στόχο την αποτελεσματική πρόληψη και την επιτυχή αντιμετώπιση των συνεπειών που μπορεί να προκύψουν σε περίπτωση σεισμού, πυρκαγιάς ή κάθε άλλης απρόσμενης επικίνδυνης κατάστασης που μπορεί να συμβεί κατά τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου, τόσο από τους εκπαιδευτικούς όσο και από τους μαθητές με ψύχραιμες και οργανωμένες κινήσεις που θα έχουν αποφασισθεί και σχεδιαστεί εκ των προτέρων.

Το σχέδιο περιλαμβάνει:

  • Ανάλυση των ενεργειών που πρέπει να γίνουν πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
  • Ανάθεση συγκεκριμένων καθηκόντων σε εκπαιδευτικούς.
  • Παραρτήματα.

Το παρόν σχέδιο επικαιροποιείται κάθε σχολική χρονιά με ευθύνη του Διευθυντή και του Υποδιευθυντή του σχολείου. Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς πραγματοποιείται άσκηση εκκένωσης των κτιρίων και ενημέρωσης των μαθητών. Η άσκηση αυτή επαναλαμβάνεται άλλες δύο φορές κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους (μία φορά ανά τρίμηνο).

Κατά τις προκαθορισμένες συναντήσεις με τους γονείς επικαιροποιούνται τα στοιχεία επικοινωνίας των μαθητών και ενημερώνονται οι γονείς για τις συνθήκες και τους όρους παραλαβής των μαθητών από το σχολείο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

 Επικαιροποιημένο Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης τρέχουσας σχολικής χρονιάς

Ενοποιημένο Μνημόνιο ενεργειών έκτακτων καταστάσεων 2022-23