Μέλη Συλλόγου

Σύμφωνα με τις εκλογές που διενεργήθηκαν στις 19 Δεκεμβρίου 2016 και κατόπιν της εσωτερικής διαδικασίας κατανομής που έγινε στις 11-01-2017, η σύνθεση του νέου ΔΣ του Συλλόγου γονέων έχει ως εξής:

Θητεία έως 31-12-2018

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Πρόεδρος  Αναστάσιος Φυλακτός 6946721623

fylaktos08@gmail.com

Αντιπρόεδρος Βασίλειος  Πιπιλίδης
Γραμματέας Βάια Τσέγγου
Ταμίας Σοφία Γκάλαβου
Μέλος Ανδρέας Παππάς
Μέλος Νικόλαος Ζγούρος
Μέλος Σοφία Γούτα

 

 

Θητεία έως 31-12-2016

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Πρόεδρος  Αναστάσιος Φυλακτός 6946721623
Αντιπρόεδρος  Βασίλειος  Πιπιλίδης
Γραμματέας  Ευθύμιος Τσαγκεράς
Ταμίας  Σοφία Γκάλαβου
Μέλος  Πέλλα Γκούντρα
Μέλος  Ανδρέας Παππάς
Μέλος  Νικουλίνα Κικερίτσα

H λήξη της θητείας είναι μέχρι 31-12-2016.
Οι επερχόμενες εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου,  σύμφωνα με το καταστατικό είναι καθορισμένες να πραγματοποιηθούν, από 01-11-2016 έως 31-12-2016.