Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών

Σύμφωνα με τις αποφάσεις α) 2/46354/0026/20-7-2012 Υπουργείο Οικονομικών και β) Κ.Υ.Α. 2/37645/0020/8-7-2002 (ΦΕΚ 902/17-7-2002 τ. α΄) οικογένειες με χαμηλό εισόδημα που τα παιδιά τους φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (Δημοτικό & γυμνάσιο) με τη λήξη κάθε έτους δικαιούνται οικονομική ενίσχυση 300€ ετησίως για κάθε παιδί.

Α. Δικαιούχοι:

Είναι οικογένειες, συμπεριλαμβανομένων και των μονογονεϊκών, Ελλήνων υπηκόων και υπηκόων κρατών – μελών της Ε.Ε. Η εισοδηματική ενίσχυση καταβάλλεται μόνο εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του δικαιούχου δεν υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων (3000) ευρώ . Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 4 του Ν. 3016/2002 και την αριθ. 2/37645/0020/8-7-2002 υπουργική απόφαση, νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο, εισόδημα του φορολογούμενου, της συζύγου του και των ανήλικων τέκνων του, από κάθε πηγή

Β. Δικαιολογητικά:

 1. Βεβαίωση του/της Διευθυντή/ντριας – Προϊσταμένου/νης της Σχολικής Μονάδας περί εγγραφής και κανονικής φοίτησης του τέκνου κατά το σχολικό έτος που έληξε. Αφορά στο σχολικό έτος που έληξε, είναι μοναδική και δεν επανεκδίδεται σε καμιά περίπτωση.
 2. Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος του/της δικαιούχου του οικονομικού έτους (2016 για εισοδήματα του προηγούμενου έτους) για το οποίο αιτείται η εισοδηματική ενίσχυση.
 3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης του/της δικαιούχου (πρόσφατο).

 Αν ο/η δικαιούχος είναι διαζευμένος/η ή βρίσκεται σε διάσταση και δεν προκύπτει από το Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης, συνυποβάλλονται:

Α) Σχετικά έγγραφα – δικαστικές αποφάσεις κ.λ.π.- για την απόδειξη της διάζευξης ή διάστασης.

Β) Αντίγραφο της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Έντυπο Ε1) από όπου θα προκύπτει ότι ο/η αιτών/ούσα βαρύνεται φορολογικά με το/τα τέκνο/τέκνα.

 1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 περί μη είσπραξης της οικονομικής ενίσχυσης άλλη φορά για το ίδιο σχολικό έτος.
 2. Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιάριου τραπεζικού λογαριασμού (με πρώτο όνομα του δικαιούχου γονέα ή κηδεμόνα) για την επιβεβαίωση του IBAN.

Σημείωση: Καμία αίτηση δε θα γίνεται δεκτή από το δ/ντή του σχολείου εάν δε συνυποβάλλονται ταυτόχρονα όλα ανεξαιρέτως τα προβλεπόμενα στην Υπουργική Απόφαση δικαιολογητικά. Εκτός της Βεβαίωση του/της Διευθυντή/ντριας

Οι Υπηρεσίες Εκπαίδευσης (σχολικές μονάδες και Δ/νση Εκπ/σης) έχουν ως έργο τη συγκέντρωση, τον έλεγχο και τη θεώρηση των δικαιολογητικών, ενώ η καταβολή της ενίσχυσης θα γίνει από την οικεία Υ.Δ.Ε. με την έκδοση χρηματικού εντάλματος στον προσωπικό τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου.

Παρακαλούμε για την εξυπηρέτηση κατάθεση δικαιολογητικών έως της 7-10-2016

Περισσότερα..

Αγιασμός σχολ. έτους 2016-2017

Όπως κάθε χρόνο με την έναρξη της σχολικής χρονιάς πραγματοποιήθηκε ο Αγιασμός του σχολείου μας. Παρόντες ήταν μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς. Αμέσως μετά τον Αγιασμό, που φέτος τελέστηκε από δύο Ιερείς και το καλωσόρισμα από τον Δ/ντή του σχολείο…

Περισσότερα..

Έναρξη νέας σχολικής χρονιάς

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Ο αγιασμός για την έναρξη του σχολικού έτους 2016-2017

θα πραγματοποιηθεί την

Δευτέρα 12/9/2016 και ώρα 09.00 πμ

Αμέσως μετά τον αγιασμό, θα χορηγηθούν βιβλία στους μαθητές και οδηγίες για το ωρολόγιο πρόγραμμα λειτουργίας και στην συνέχεια θα αποχωρήσουν

Περισσότερα..

Εγγραφές στο Ολοήμερο Δημοτικό

ΘΕΜΑ: «Προγραμματισμός λειτουργίας του Ολοήμερου Προγράμματος των Ενιαίου Τύπου Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων και των Ολοήμερων Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2016-2017»

Για τον Προγραμματισμό λειτουργίας του Ολοήμερου Προγράμματος των Ενιαίου Τύπου Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων και των Ολοήμερων Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2016-2017, οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και οι Διευθύνσεις των Σχολικών Μονάδων θα ακολουθήσουν τα εξής:

Περισσότερα..

Οι άγιοι μας μέσα από τα συναξάρια

Την Πέμπτη 26/5/2016, στο πλαίσιο υλοποίησης προγράμματος της Ευέλικτης Ζώνης με τίτλο: «Η τέχνη της Βυζαντινής Μουσικής – Άγιοι Υμνογράφοι και Υμνωδοί της Εκκλησίας μας», στο οποίο συμμετέχουν οι μαθητές και οι μαθήτριες του Ε2 με την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού κ. Σωτήρη Ζερδαλή, επισκεφθήκε το σχολείο μας ο Άρχων Μαΐστωρ της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ιεροψαλτών της Ι.Μ. Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας, Πρωτοψάλτης του Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου Ναούσης και καθηγητής Βυζαντινής Μουσικής του Ωδείου της Ι.Μ. Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Ορδουλίδης Γεώργιος.

Περισσότερα..

Φιλοξενία μαθητών στις κατασκηνώσεις Αγίας Τριάδας Νάουσας

Σας γνωρίζουμε ότι στη Μαθητική Κατασκήνωση Αγίας Τριάδας Νάουσας από 11-07-2016 έως 24-07-2016 (Β΄ κατασκηνωτική περίοδος), θα φιλοξενηθούν συνολικά εξήντα (60) μαθητές και μαθήτριες δημοτικών σχολείων περιοχής Δήμου Βέροιας.
Ενόψει της λειτουργίας…

Περισσότερα..

Εγγραφές μαθητών Α΄ τάξης σχολικού έτους 2016-17

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση για τις εγγραφές μαθητών Α΄ τάξης 2016-17 που γεννήθηκαν από 1-1-2010 έως 31-12-2010.»

Οι εγγραφές των μαθητών Α΄ τάξης θα πραγματοποιηθούν  από 1 μέχρι 21 Ιουνίου 2016 τα δε απαιτούμενα  δικαιολογητικά είναι:

 1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (θα δοθεί από το σχολείο)
 2. Πιστοποιητικό γέννησης (Δεν απαιτείται η προσκόμιση
Περισσότερα..

Λειτουργία ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Α΄Βαθμίδας

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας έχει αναγγείλει τη λειτουργία του ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής για το νέο σχολικό έτος 2015-16. Πιστεύουμε πως η λειτουργία του συγκεκριμένου σχολείου έρχεται να καλύψει ένα κενό  και να προσφέρει περισσότερες επιλογές στους μαθητές. Το σχολείο θα λειτουργήσει στο ισόγειο της πρώην ΕΠΑΣ στο Εργοχώρι Βέροιας.

Τα Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια (Τ.Ε.Ε.) Ειδικής Αγωγής Α” Βαθμίδας περιλαμβάνουν πρόγραμμα για την ολοκλήρωση της εννιάχρονης υποχρεωτικής εκπαί…

Περισσότερα..

Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή

Ενόψει της έναρξης των εγγραφών των μαθητών στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στο Νηπιαγωγείο και την Α΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου, απαιτείται συμπληρωμένο το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή.

Κατά τον μήνα Ιούνιο στη Μονάδα Υγείας Βέροιας (ΠΕΔΥ) θα γίνεται συμπλήρωση του ΑΔΥΜ κάθε Παρασκευή στο Τμήμα Εμβολίων κατόπιν ραντεβού. Τα ραντεβού θα κλείνονται αποκλειστικά στη Μονάδα μετά από τηλεφωνική επικοινωνία και την προσκόμιση των παρακάτω:

 1. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (εις τριπλούν)
 2. Φύλλο Ιατρικής Εξέτασης
 3. Βιβλιάριο εμβολίων

Τηλέφωνο επικοινωνίας με το Τμήμα Εμβολίων : 2331071954

ταχ Διεύθυνση: Μοράβα 2

Περισσότερα..

Γραμμή Ψυχολογικής Στήριξης-

Σας ενημερώνουμε αναφορικά με τη λειτουργία της Γραμμής Ψυχολογικής Στήριξης «11528-ΔΙΠΛΑ ΣΟΥ», που απευθύνεται σε νέους και νέες, καθώς και εκπαιδευτικούς και αφορά θέματα σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου.

Η Γραμμή Ψυχολογικής Στήριξης 11528-ΔΙΠΛΑ ΣΟΥ υλοποιείται στο πλαίσιο του «Προγράμματος Καταπολέμησης των Διακρίσεων βάσει του Σεξουαλικού Προσανατολισμού και της Ταυτότητας Φύλου: Πρόληψη και Παρέμβαση», το οποίο αποτελεί συνέχιση και εξέλιξη του προγράμματος “Ζούμε όπως κι …

Περισσότερα..

Αρχική

Καλώς ήλθατε στο δικτυακό μας τόπο

Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα του 8ου 12/θ Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας.

Αναγνωρίζοντας τα σύγχρονα δεδομένα που δημιουργούνται στην εποχή της κοινωνίας της πληροφορίας και της τεχνολογικής ανάπτυξης, η σελίδα αυτή αποτελεί:

 • Την προσπάθεια μας για ενημέρωση σχετικά με τη λειτουργία και τις δραστηριότητες του σχολείου μας,
 • Την αλληλεπίδραση με όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας, αναβαθμίζοντας και βελτιώνοντας την επικοινωνία μας με τους γονείς/κηδεμόνες και τους μαθητές/τριες καθώς και
 • Την παρουσίαση του σχολείου μας στην ευρύτερη κοινωνία

Κατά την πλοήγησή σας, μπορείτε να ενημερώνεστε για κάθε δραστηριότητα του σχολείου μας, τα προγράμματα που υλοποιούνται, εργασίες μαθητών, εκπαιδευτικές επισκέψεις,  σχολικές γιορτές καθώς και άλλα θέματα που αφορούν γενικότερα τη λειτουργία του σχολείου.

Ο Σύλλογος Διδασκόντων

Περισσότερα για τα Προγράμματα ΕΣΠΑ εδώ