Ολοήμερο

Σκοπός και περιεχόμενο

 H παιδεία αποτελεί έναν από τους πλέον σημαντικούς παράγοντες για την κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας. Η εποχή μας, επίσης, χαρακτηρίζεται από τις ραγδαίες εξελίξεις και αλλαγές στην επιστήμη και τη τεχνολογία, με συνέπειες στο κοινωνικοπολιτικό και πολιτιστικό πεδίο. Η εκπαίδευση ως μέρος, ως τμήμα του ευρύτερου κοινωνικοπολιτικού συστήματος, επηρεάζει και επηρεάζεται από το ευρύτερο αυτό σύστημα.
Η λειτουργία του Ολοήμερου Σχολείου εντάσσεται σε αυτό το πλαίσιο. Η ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών, σε συνδυασμό με την παιδαγωγική αξιοποίηση του επιπλέον χρόνου παραμονής των μαθητών στο σχολείο, εκσυγχρονίζει το δημόσιο σχολείο, το κάνει να ανταποκρίνεται και να προσαρμόζεται στις σημερινές κι αυριανές κοινωνικο ? πολιτιστικές και οικονομικές ανάγκες της χώρας.
Το Ολοήμερο Σχολείο προσπαθεί να συνδυάσει την κοινωνική προστασία του παιδιού με τη παράταση του χρόνου της λειτουργίας του καθώς και την παιδαγωγική προστασία και καλλιέργεια του παιδιού, με την προσφορά νέων «διδακτικών αντικειμένων».

Το Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο:

  • Αναβαθμίζει την ποιότητα της εκπαίδευσης
  • Αμβλύνει τις κοινωνικές ανισότητες
  • Παρέχει ασφαλές εκπαιδευτικό περιβάλλον
  • Αξιοποιεί παιδαγωγικά τον ελεύθερο χρόνο
  • Προσφέρει νέες εκπαιδευτικές δραστηριότητες
  • Παρέχει υποστηρικτική βοήθεια, ιδιαίτερα στους μη προνομιούχους μαθητές
  • Προσφέρει δυνατότητες για εμπειρίες και βιώματα κοινωνικοποίησης
  • Ενισχύει μέσω των προγραμμάτων την πολιτιστική παιδεία των μαθητών
  • Διευκολύνει τους εργαζόμενους γονείς

Από το σχολικό έτος 2010-2011 μέχρι και σήμερα τα Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με ΕΑΕΠ εφαρμόζουν διευρυμένο πρωινό ωράριο, έχουν βελτιωμένα Προγράμματα Σπουδών και εμπλουτισμένο Ωρολόγιο Πρόγραμμα με νέα διδακτικά αντικείμενα και δραστηριότητες
Ειδικότερα οι παιδαγωγικές και κοινωνικές επιδιώξεις του ολοήμερου, σύμφωνα με τα παραπάνω, αφορούν:
α) Στον εμπλουτισμό του Αν. Προγράμματος, β) στον επαναπροσδιορισμό των μεθόδων διδασκαλίας και της διδακτικής πράξης, γ) στην ανάπτυξη ουσιαστικής διαπροσωπικής επικοινωνίας, την αποδοχή της ετερότητας μέσα από τη βαθύτερη γνωριμία της κουλτούρας του ?άλλου?, δ) στον εμπλουτισμό της γλωσσικής δυνατότητας και την ανάπτυξη της φαντασιακής-συμβολικής ικανότητας των μαθητών, ε) στην ενισχυτική διδακτική παρέμβαση, την παιδαγωγική φροντίδα, την ενίσχυση των μαθησιακών αποτελεσμάτων και την καταπολέμηση της σχολικής αποτυχίας και διαρροής, στ) στην ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση των γονέων και των τοπικών κοινωνιών με στόχο το “άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία”.
Οι μαθητές θα φοιτήσουν στο Ολοήμερο ύστερα από αίτηση ? δήλωση των γονέων. Το σχολείο, με πρόσκλησή του, ενημερώνει τους γονείς των μαθητών για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα του ολοήμερου σχολείου και τους καλεί σε συνεργασία για την επιτυχή εφαρμογή του προγράμματος, καθώς  και για τη ρύθμιση θεμάτων πρακτικού χαρακτήρα (π.χ σίτιση των παιδιών τους).