Δυνατότητα δημιουργίας λογαριασμών των μαθητών για εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Αγαπητοί γονείς σας ενημερώνουμε ότι, υπάρχει η δυνατότητα οι μαθητές μας να συμμετέχουν σε ψηφιακές τάξεις του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ) οι οποίες δημιουργούνται και θα δημιουργηθούν από τους εκπαιδευτικούς. Για τη συμμετοχή των παιδιών σας σε αυτές τις τάξεις απαραίτητη είναι η εγγραφή τους στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και η απόκτηση λογαριασμού σε αυτό. Για το λόγο αυτό καλείστε να μπείτε στην ηλεκτρονική σελίδα εγγραφής στο :
https://register.sch.gr/students και να υποβάλετε την σχετική ηλεκτρονική αίτηση για απόκτηση λογαριασμού. Η σελίδα λόγω της μεγάλης επισκεψιμότητάς της συχνά δεν λειτουργεί. Θα χρειαστεί να επιμείνετε.

Για την εύρεση του αριθμού μαθητικού μητρώου του/των παιδιού/διών σας που απαιτείται για να υποβάλετε την παραπάνω αίτηση, μπορείτε να ανατρέξετε στα φύλλα ελέγχου προόδου που έχετε πάρει στο πρώτο τρίμηνο ή σε προηγούμενες σχολικές χρονιές.

Αν παρόλα αυτά δεν βρίσκετε τον αριθμό μητρώου μπορείτε να μπείτε στην σελίδα http://www.4betterschool.org/stcodes/search.php που δημιουργήθηκε από τη σχολική μονάδα, για να σας διευκολύνει.
Τέλος, αν και η χρήση αυτής της εφαρμογής δεν σας βοηθήσει, επικοινωνήστε με το σχολείο στο τηλέφωνο 2331023005 τις εργάσιμες ημέρες.

Αναλυτικές Οδηγίες;

Εγγραφή και δημιουργία μαθητικών λογαριασμών στο ΠΣΔ για τους μαθητές και μαθήτριες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Για όλους τους μαθητές/μαθήτριες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης λειτουργεί μία νέα αυτοματοποιημένη διαδικασία δημιουργίας μαθητικών λογαριασμών ΠΣΔ με ευθύνη του κηδεμόνα, η οποία υλοποιείται με τα παρακάτω βήματα:

 1. Η εγγραφή γίνεται από τον κηδεμόνα κάθε μαθητή/μαθήτριας μέσω της εφαρμογής εγγραφής που βρίσκεται στη διεύθυνση https://register.sch.gr/students/
 2. Για την εγγραφή απαιτείται από τον κηδεμόνα: (α) η χρήση ηλεκτρονικής συσκευής με πρόσβαση στο Διαδίκτυο και (β) να διαθέτει κινητό τηλέφωνο και προσωπική ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας (email).
 3. Η εφαρμογή εγγραφής αρχικά εμφανίζει εισαγωγική σελίδα, με χρήσιμες πληροφορίες για τον μαθητή και τον κηδεμόνα του.
 4. Ο κηδεμόνας εφόσον το επιθυμεί μπορεί να συνεχίσει με την εγγραφή με το κατάλληλο πλήκτρο που υπάρχει στο τέλος της σελίδας και το οποίο οδηγεί στη φόρμα εγγραφής.
 5. Στη φόρμα εγγραφής θα πρέπει:
 6. Όλα τα πεδία να συμπληρωθούν ακριβώς όπως αναγράφονται σε έλεγχο προόδου του/της μαθητή/μαθήτριας που έχει λάβει πρόσφατα από το σχολείο.
 7. Η συμπλήρωση όλων των πεδίων είναι υποχρεωτική.

iii. Τα πεδία email κηδεμόνα και κινητό τηλέφωνο κηδεμόνα συμπληρώνονται με σκοπό την εύκολη ανάκτηση των στοιχείων του λογαριασμού (όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης) από τον κάτοχό του.

 1. Αφού ο κηδεμόνας διαβάσει τους Όρους Χρήσης και τη Δήλωση Εχεμύθειας μπορεί να προχωρήσει στην υποβολή της φόρμας για τη δημιουργία του μαθητικού λογαριασμού.
 2. Η ορθότητα των στοιχείων μαθητή/μαθήτριας επιβεβαιώνεται από το σύστημα mySchool και δημιουργείται ο λογαριασμός.
 3. Με τη δημιουργία του λογαριασμού εμφανίζονται τα στοιχεία πρόσβασης, όνομα χρήστη (username), κωδικός πρόσβασης (password) και e-mail, τα οποία και πρέπει να διατηρήσει ο κηδεμόνας για την πρόσβαση του μαθητή στις υπηρεσίες του ΠΣΔ.
 4. Ταυτόχρονα, αποστέλλεται ηλεκτρονικό μήνυμα στην e-mail διεύθυνση του κηδεμόνα με το όνομα χρήστη και χρήσιμες οδηγίες για την ανάκτηση του κωδικού πρόσβασης σε περίπτωση που ξεχαστεί.
 5. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επιβεβαίωση της ορθότητας των στοιχείων (βήμα 7) και η δημιουργία του λογαριασμού, ο κηδεμόνας μπορεί να επικοινωνήσει με το σχολείο ώστε ναδιασταυρώσει την ορθότητα των στοιχείων του/της μαθητή/μαθήτριας. Εναλλακτικά, μπορεί να υποβάλειαίτημα υποστήριξης προς το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο από τη σχετική επιλογή που υπάρχει στην οθόνητης εφαρμογής.

Για την προστασία της ιδιωτικότητας του μαθητή/μαθήτριας το όνομα χρήστη (username) που παράγεται δεν έχει σχέση με τα προσωπικά στοιχεία του μαθητή/μαθήτριας.

Τονίζεται ότι η νέα αυτοματοποιημένη διαδικασία εγγραφής λειτουργεί παράλληλα με την καθιερωμένη διαδικασία διαχείρισης μαθητικών λογαριασμών από την πλευρά του σχολείου και δεν την αντικαθιστά, αλλά την συμπληρώνει ως προς το σκέλος της εγγραφής.