Εργαστήριο Πληροφορικής

Το σχολείο μας διαθέτει σύγχρονο εργαστήριο πληροφορικής, στο οποίο οι μαθητές μας παρακολουθούν το μάθημα της Πληροφορικής (το οποίο είναι πλέον ενταγμένο στο πρόγραμμα όλων των τάξεων), το επισκέπτονται όμως και στα πλαίσια άλλων μαθημάτων, όποτε ο δάσκαλος επιθυμεί την χρήση των ΤΠΕ (τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών).
Ο χώρος του εργαστηρίου είναι άνετος, διαθέτει 12 θέσεις εργασίες και όλες τις απαραίτητες περιφερειακές συσκευές που χρειάζονται για την καλύτερη εκπαίδευση των παιδιών μας.