Αξιολόγηση Σχολικής Μονάδας

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού
Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς: 2020-2021)

http://8dim-veroias.ima.sch.gr/wp-content/uploads/2022/06/year-2020-school-9160068-form-1-export.pdf

http://8dim-veroias.ima.sch.gr/wp-content/uploads/2022/06/year-2020-school-9160068-form-1-synopsis-2.pdf

Συλλογικός Προγραμματισμός Σχολικής Μονάδας 2021-22

http://8dim-veroias.ima.sch.gr/wp-content/uploads/2022/06/year-2020-school-9160068-form-3-synopsis.pdf

Σχέδια Δράσης 2021-22

1ο Σχέδιο: http://8dim-veroias.ima.sch.gr/wp-content/uploads/2022/06/objective-39568-form-4-export-1.pdf

2ο Σχέδιο: http://8dim-veroias.ima.sch.gr/wp-content/uploads/2022/06/objective-39599-form-4-export-1.pdf

3ο Σχέδιο: http://8dim-veroias.ima.sch.gr/wp-content/uploads/2022/06/objective-39605-form-4-export-1.pdf

4ο Σχέδιο: http://8dim-veroias.ima.sch.gr/wp-content/uploads/2022/06/objective-39558-form-4-export-1.pdf

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού
Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς: 2021-2022)

http://8dim-veroias.ima.sch.gr/wp-content/uploads/2022/06/year-2021-school-9160068-form-5-synopsis.pdf

Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης

http://8dim-veroias.ima.sch.gr/wp-content/uploads/2022/10/year-2021-school-9160068-form-2-synopsis-2.pdf