Χρήσιμα Έντυπα

Αιτήσεις- Έντυπα

Στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, το σχολείο μας καλύπτει πλήρως την ανάγκη για ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τις υπηρεσίες που παρέχονται, μέσω του ενημερωτικού υλικού που αναρτάται στο ιστολόγιο αυτό και των ενημερωτικών εντύπων που δίδονται στους ενδιαφερόμενους .

Ταυτόχρονα διαθέτουμε στην ηλεκτρονική σελίδα του σχολείου μας επίσημα έντυπα σε εκτυπώσιμη μορφή . Τα συνηθέστερα έντυπα που αφορούν διοικητικές λειτουργίες που διεκπεραιώνονται από το σχολείο περιλαμβάνονται στον πίνακα που ακολουθεί. Τα έντυπα αυτά μπορείτε να τα εκτυπώσετε και να τα υποβάλετε με FAX (2331023005) στο σχολείο, προς ταχύτερη διεκπεραίωση κάθε αιτήματός σας.

Έντυπο Παρατηρήσεις
Αίτηση-γενική (1) Υποβάλλεται για οποιοδήποτε αίτημα δεν καλύπτεται από τα υπόλοιπα έντυπα του πίνακα.
Βεβαίωση-φοίτησης-μαθητή Υποβάλλεται από το γονέα για την έκδοση βεβαίωσης φοίτησης του τέκνου του .
Αίτηση-πιστοποιητικού-εξωσχολικής-Χρήσης Υποβάλλεται από οποιονδήποτε φοίτησε στο σχολείο κατά το παρελθόν και ζητά τη χορήγηση πιστοποιητικού σπουδών.
Αίτηση για χορήγηση βεβαίωσης επίσκεψης γονέα Υποβάλλεται από το γονέα για την έκδοση βεβαίωσης επίσκεψης για την ημέρα που θα επισκεφτεί το σχολείο για ενημέρωση από τους εκπαιδευτικούς.
Αίτηση-μετεγγραφής Υποβάλλεται από το γονέα του μαθητή στην περίπτωση μετεγγραφής του σε άλλο σχολείο.
Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή Συμπληρώνεται από ιατρό για τους μαθητές των Α΄& Δ΄ τάξεων για τη συμμετοχή τους στο μάθημα της φυσικής αγωγής και στις διάφορες αθλητικές δραστηριότητες του σχολείου. Στο ιατρό παραδίδεται το “Φύλλο Ιατρικής εξέτασης του μαθητή” που συνοδεύει το ατομικό δελτίο υγείας του μαθητή
Υπεύθυνη Δήλωση Κατοικίας διαδικασία εγγραφής των μαθητών στην Α τάξη.