Ωρολόγιο Ολοήμερου

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-21

Ακολουθώντας τον σύνδεσμο ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2020-21 μπορείτε να ενημερωθείτε για το ωρολόγιο πρόγραμμα λειτουργία του ολοήμερου τμήματος για το σχολικό έτος 2020-21

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-20

Ακολουθώντας τον σύνδεσμο ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2019-20 μπορείτε να ενημερωθείτε για το ωρολόγιο πρόγραμμα λειτουργία του ολοήμερου τμήματος για το σχολικό έτος 2019-20

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-19

Ακολουθώντας τον σύνδεσμο ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2018-19 μπορείτε να ενημερωθείτε για το ωρολόγιο πρόγραμμα λειτουργία του ολοήμερου τμήματος για το σχολικό έτος 2018-19