Το Σχολείο μας

Το σχολείο μας είναι ολοήμερο. Bρίσκεται στην οδό Ημαθίωνος 2 και στεγάζεται σε κτίριο που κατασκευάστηκε το 1990.

Όλες οι αίθουσες διδασκαλίας είναι εξοπλισμένες με ηλεντρονικούς υπολογιστές και ηλεκτρονικό προβολέα για την υποστήριξη των μαθημάτων με εκπαιδευτικές εφαρμογές, εκπαιδευτικά λογισμικά και εργαλεία των ΤΠΕ και σύνδεση με το Διαδίκτυο.

Επιπλέον, διαθέτει δανειστική βιβλιοθήκη, κλειστό γυμναστήριο, και εργαστήριο πληροφορικής.