Διδακτικό Προσωπικό 2020-21

Στη σχολική μονάδα του 8ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας  το τρέχον Διδακτικό Έτος 2020-21, υπηρετούν οι παρακάτω εκπαιδευτικοί:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
Α/ΑΕπώνυμοΌνομαΕιδικότητα κύριαΤμήμα
1ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΜΗΤΚΑΣΚΥΡΙΑΚΟΣΔΑΣΚΑΛΟΙ 
2ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΜΠΑΤΣΟΥΡΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΔΑΣΚΑΛΟΙ ΟΛΟΗΜΕΡΟ
 
 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
1ΣΚΗΠΗΤΑΡΗΒΑΙΤΣΑΔΑΣΚΑΛΟΙΑ1
2ΨΑΛΤΗΣΟΦΙΑΔΑΣΚΑΛΟΙΒ1
3ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΠΟΥΛΟΥΕΙΡΗΝΗΔΑΣΚΑΛΟΙΒ2
4ΓΚΕΚΑΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΔΑΣΚΑΛΟΙΓ1
5ΠΑΥΛΙΔΟΥΖΩΗΔΑΣΚΑΛΟΙΓ2
6ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑΣΕΥΘΥΜΙΟΣΔΑΣΚΑΛΟΙΔ1
7ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣΜΕΛΑΣΔΑΣΚΑΛΟΙΔ2
8ΚΑΛΤΣΑ ΕΛΕΝΗ ΔΑΣΚΑΛΟΙΕ1
9ΖΕΡΔΑΛΗΣΣΩΤΗΡΙΟΣΔΑΣΚΑΛΟΙΕ2
10ΜΙΧΟΥΕΛΕΝΗΔΑΣΚΑΛΟΙΣΤ1
11ΞΥΝΙΑΒΑΣΙΛΙΚΗΔΑΣΚΑΛΟΙΣΤ2
     
12ΤΟΥΛΙΚΑΑΘΗΝΑΔΑΣΚΑΛΟΙΤΜΗΜΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ
1ΔΕΤΣΟΥΕΛΙΣΣΑΒΕΤΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Β1, ,  Δ1, Δ2, Ε1, Ε2, ΣΤ1
2ΚΑΠΕΤΗΣΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣΑ, ΣΤ2
3ΓΙΟΥΒΑΝΟΥΔΕΣΠΟΙΝΑΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣΒ2, Δ1
4ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥΕΛΕΝΗΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΤΥΧ. ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣΌΛΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
5ΒΟΥΛΙΟΥΒΑΣΗΕΛΕΝΗΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣΕ, ΣΤ,
6ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥΜΑΡΙΑΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣΕ, ΣΤ
 ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΥΜΑΡΙΑΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΌΛΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
7    
8ΛΙΑΒΑΛΕΑΝΘΗΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣΌΛΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
9ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣΟΛΟΗΜΕΡΟ
10ΕΞΙΖΙΔΟΥΘΕΟΔΩΡΑΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣΑ1, , Β1, Γ1, Γ2, Δ1, Δ2
11ΠΙΣΤΟΦΙΔΗΣΚΟΣΜΑΣΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣΕ1,  Ε2, ΣΤ1, ΣΤ2, ΟΛΟΗΜΕΡΟ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ
1  ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ
2ΣΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥΜΑΡΘΑΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ