Ενημέρωση πολιτών για τη διενέργεια προγράμματος δια του στόματος εμβολιασμού των αλεπούδων κατά της λύσσας την άνοιξη του 2017

Από το Τμήμα Υγείας Ζώων και Κτηνιατρικής Αντίληψης, Φαρμάκων και Εφαρμογών της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνονται τα εξής σχετικά με τη διενέργεια του προγράμματος δια του στόματος εμβολιασμού των αλεπούδων κατά της λύσσας, την άνοιξη του 2017:

   «Με την υπ? αριθ. 922/30148/16.03.2017 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΑΔΑ:7ΣΛΣ4653ΠΓ-ΥΧΤ) ορίσθηκαν οι Περιφερειακές Ενότητες (Π.Ε.), στις οποίες θα πραγματοποιηθούν οι πτήσεις για τη ρίψη εμβολιακών δολωμάτων κατά της Λύσσας για τις κόκκινες αλεπούδες την άνοιξη του 2017, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και οι επτά (7) Π.Ε. της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Κ.Μ.) και καθορίσθηκαν οι λεπτομέρειες της εφαρμογής του Προγράμματος Ενεργητικής Επιτήρησης για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του εμβολιασμού. Ο αντιλυσσικός εμβολιασμός επεκτείνεται κατά περίπτωση σε απόσταση – ακτίνας πενήντα (50) χιλιομέτρων γύρω από το σημείο εντοπισμού των νέων θετικών κρουσμάτων, εφόσον οι περιοχές αυτές δεν περιλαμβάνονται ήδη στην καθορισμένη, με την προαναφερθείσα απόφαση, περιοχή εμβολιασμού. Εμβολιασμός δεν θα διενεργηθεί σε κατοικημένες αστικές και περιαστικές περιοχές, μεγάλα οδικά δίκτυα, λίμνες κ.ά.. Υπολογίζεται η διασπορά 25 δολωμάτων ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο επιφάνειας (τουλάχιστον>20 δολώματα/km2). Η εποπτεία του προγράμματος θα διενεργείται σε καθημερινή βάση από υπαλλήλους του Τμήματος Ζωοανθρωπονόσων της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων της Γενικής Διεύθυνσης Βιώσιμης Ζωικής Παραγωγής και  Κτηνιατρικής του ΥΠ.Α.Α.Τ., με τη συνδρομή των αρμόδιων Κτηνιατρικών Αρχών των περιοχών όπου διενεργείται ο εμβολιασμός ή εδρεύουν οι αερολέσχες εκκίνησης των αεροσκαφών.

   Σύμφωνα με το  υπ? αριθ. 923/30200/16.03.2017 έγγραφο του Τμήματος Ζωοανθρωπονόσων του ΥΠ.Α.Α.Τ., οι ρίψεις εμβολίων ? δολωμάτων των αλεπούδων κατά της λύσσας θα ξεκινήσουν την 1η Απριλίου με πτήσεις αεροπλάνων από την αερολέσχη Αγρινίου και σε διάστημα 3-5 ημερών θα καλυφθούν περιοχές άλλων Περιφερειών (Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας και Θεσσαλίας).Η έναρξη των ρίψεων που αφορούν στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αναμένεται να πραγματοποιηθεί περίπου στις 5-6 Απριλίου από το αεροδρόμιο Τερψιθέας Λάρισας και σε διάστημα 6-8 ημερών θα καλυφθούν περιοχές των Περιφερειών Θεσσαλίας και Δυτικής Μακεδονίας και σχεδόν όλη η Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας. Στη συνέχεια, περίπου στις 11-12 Απριλίου αναμένεται να μετακινηθούν αεροπλάνα στην αερολέσχη Παναγίτσας Εδέσσης και με πτήσεις 3-5 ημερών να καλύψουν κατά προτεραιότητα περιοχές της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας εφόσον το επιτρέπουν οι επικρατούσες καιρικές συνθήκες. Σε διαφορετική περίπτωση, οι ρίψεις θα πραγματοποιηθούν στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σε περιοχές όπου επικρατούν ευνοϊκές καιρικές συνθήκες. 

   Το πρόγραμμα ρίψεων εμβολίων ? δολωμάτων των αλεπούδων κατά της λύσσας θα συνεχισθεί την 1η Μαΐου από την ίδια αερολέσχη με πτήσεις 4-6 ημερών για να καλυφθούν όλες οι περιοχές, στις οποίες δεν πραγματοποιήθηκαν ρίψεις τον Απρίλιο. 

   Τέλος, από την αερολέσχη της Ξάνθης αναμένεται να ξεκινήσουν ρίψεις στις 6 Μαΐου και με πτήσεις διάρκειας 6-8 ημερών να ολοκληρωθεί το εμβολιακό πρόγραμμα σε περιοχές της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και της Κεντρικής Μακεδονίας.

   Το σχέδιο των πτήσεων είναι ενδεικτικό και υπάρχει πιθανότητα να γίνονται αλλαγές. Το Τμήμα Υγείας Ζώων & Κ.Α.Φ.Ε. της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής Π.Κ.Μ. θα πληροφορείται ηλεκτρονικά για τις πτήσεις στην Π.Κ.Μ. και θα ενημερώνει άμεσα τους Δήμους και άλλους φορείς (Γενική Δ/νση Δασών & Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, Γενική Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Κ.Μ., ΚΕΕΛΠΝΟ, Περιφερειακή Δ/νση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Σύλλογο Βορείου Ελλάδος, Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας ? Θράκης,, Εγνατία Οδός Α.Ε., κ.ά.), ώστε, μέσω αυτών, να ενημερώνονται σχετικά πολίτες, υπάλληλοι και μαθητές.

   Με στόχο την προστασία της Δημόσιας Υγείας και λόγω της σοβαρότητας της νόσου υπενθυμίζουμε τα μέτρα διαχείρισης των εμβολιακών δολωμάτων:
– Να αποφεύγεται η επαφή με τα εμβόλια-δολώματα και ειδικά με γυμνά χέρια.
– Σε περίπτωση που κάποιος πολίτης βρει ένα τέτοιο εμβόλιο-δόλωμα, δεν θα πρέπει να το ακουμπήσει ή να το πατήσει, ενώ αν χρειασθεί να το πιάσει π.χ. για να το απομακρύνει σε κάποιο πιο δύσβατο μέρος, θα πρέπει να το κάνει φορώντας γάντια μιας χρήσης ή χρησιμοποιώντας μια πλαστική σακούλα.

– Εάν κάποιος σκύλος (κυνηγού, κτηνοτρόφου ή άλλου πολίτη) έχει προσλάβει το δόλωμα στο στόμα του, ο ιδιοκτήτης δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να προσπαθήσει να το απομακρύνει αλλά να προτρέψει το σκύλο να το αφήσει. Στην περίπτωση που ο σκύλος προσέλαβε το εμβόλιο-δόλωμα ή όταν υπάρχει η παραμικρή υποψία γι? αυτό, ο ιδιοκτήτης θα πρέπει, φορώντας γάντια, να προσπαθήσει να πλύνει την εξωτερική επιφάνεια του στόματος του ζώου με νερό και σαπούνι. Εάν ο σκύλος καταπιεί το δόλωμα ή υπάρχει υποψία ότι το έπραξε, ο ιδιοκτήτης και τα μέλη της οικογένειάς του δεν θα πρέπει να έρχονται σε επαφή με γυμνά χέρια με το ζώο (σάλιο ή σημεία του σώματός του που ενδεχόμενα έχει γλείψει όπως τρίχωμα, περιοχές γύρω από το στόμα, κ.τ.λ.), για τουλάχιστον μία ημέρα.

– Σε περίπτωση επαφής με το εμβόλιο-δόλωμα με γυμνά χέρια, ο πολίτης θα πρέπει να μεταβεί άμεσα σε μονάδα Υγείας.

   Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη νόσο στον άνθρωπο είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΚΕΕΛΠΝΟ (www.keelpno.gr). Πληροφορίες για τη νόσο (τηλεοπτικό spot ? video, ενημερωτικό φυλλάδιο, νομοθεσία, κ.τ.λ.) παρατίθενται στην ιστοσελίδα του ΥΠ.Α.Α.Τ. (www.minagric.gr: Πολίτης ? Νοσήματα που μεταδίδονται από τα ζώα στον άνθρωπο ? Λύσσα), η οποία είναι διαθέσιμη και μέσα από την ιστοσελίδα της Π.Κ.Μ. (www.pkm.gov.gr: Ενδιαφέρουν τον πολίτη ? Ενημέρωση για τη Λύσσα).

Το προαναφερόμενο video είναι αναρτημένο και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».

Μέσα από τη Βυζαντινή Υμνογραφία

DSC03261Την Παρασκευή 22/4/2016, στο πλαίσιο Προγράμματος της Ευέλικτης Ζώνης με τίτλο: «Η τέχνη της Βυζαντινής Μουσικής – Άγιοι Υμνογράφοι και Υμνωδοί της Εκκλησίας μας», στο οποίο συμμετέχουν οι μαθητές και οι μαθήτριες του Ε2 με την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού κ. Σωτήρη Ζερδαλή, επισκεφθήκαν τον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου Βέροιας και τον Ιερό Ναό του Αγίου Αντωνίου Βέροιας.

Στην πρώτη εκκλησία, εντρυφήσανε στην βυζαντινή υμνογραφία μέσα από τα εκκλησιαστικά βιβλία. Συγκεκριμένα, προσέγγισαν νοηματικά δύο ύμνους της Αγίας Κασσιανής, το Δοξαστικό των Αποστίχων που ψάλλεται την Μ. Τρίτη το βράδυ « Κύριε, η εν πολλαίς αμαρτίαις περιπεσούσα γυνή?» και την Α΄και Ε΄ωδή του Κανόνα του Μ. Σαββάτου «Κύματι θαλάσσης». Στη συνέχεια οι μαθητές παρουσίασαν ο καθένας χωριστά τα βασικά μέρη του ναού.

Στη δεύτερη εκκλησία, ο προϊστάμενος του ναού π. Σωσίπατρος Πιτούλιας μας παρουσίασε κάποιαDSC03297 δείγματα της Εκκλησιαστικής Τέχνης. Έδειξε τα άμφια του ιερέα και ένα δισκοπότηρο και μίλησε για τη χρησιμότητά τους και για το συμβολισμό τους. Έπειτα, αφού τον ευχαριστήσαμε, μας έδωσε μαζί με τις ευχές του για Καλό Πάσχα και μια εικόνα του Αγίου Αντωνίου του εν Βεροία.

 Οι μαθητές ενθουσιάστηκαν και με πολύ ενδιαφέρον άκουγαν τα όσα ειπώθηκαν, ενώ αναμφίβολα επιτεύχθηκαν οι διδακτικοί και οι παιδαγωγικοί στόχοι αυτής της επίσκεψης. Στην επίσκεψη αυτή συμμετείχαν και οι μαθητές του Ε1 με το δάσκαλό τους κ. Μελά Λαζόπουλο.

Θέλουμε να εκφράσουμε τις θερμές μας ευχαριστίες στον π. Σωσίπατρο Πιτούλια για τα όσα ενδιαφέροντα μάς είπε, τα οποία συνέβαλαν σημαντικά στην ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των παιδιών σχετικά με το θέμα με το οποίο ασχολούμαστε φέτος στην Ευέλικτη Ζώνη.

Εβδομάδα εθελοντισμού «LET?S DO IT CREECE»

letsΑπό  τις 11 έως τις 17 Απριλίου είναι η εβδομάδα εθελοντισμού «LET?S DO IT CREECE»  δηλαδή μιας εβδομάδας δράσεων που στόχος της είναι η μύηση των μαθητών στον εθελοντισμό, και στην ανακύκλωση, η ευαισθητοποίηση και η εκπαίδευση τους στην συμμετοχή και στην λήψη  αποφάσεων καθώς και στην εφαρμογή δράσεων καθαρισμού και αισθητικής βελτίωσης του περιβάλλοντος.

Με αφορμή την συμμετοχή των μαθητών του σχολείου μας στην εβδομάδα εθελοντισμού, πραγματοποιήσαμε τις παρακάτω δράσεις :

 • Παρατήρηση του σχολικού περιβάλλοντος και καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης ως προς: την βλάστηση, τα απορρίμματα, την σπατάλη φυσικών πόρων (χαρτί, υλικά συσκευασιών, νερό, την σκίαση
 • Κατασκευή παρτεριών με ανακυκλώσιμα υλικά. Πήραμε παλιά λάστιχα αυτοκινήτων και αφού τα βάψαμε τα φυτέψαμε με λουλούδια εποχής και με αρωματικά φυτά
 • Δώθηκε ζωή στα σκουπίδια μας, μετατρέποντας άχρηστα μπουκάλια και χαλασμένα σκουπόξυλα σε εστίες για να παίζουμε μπάλα.
 • Εργαστήριο χειροτεχνίας με ανακυκλώσιμα υλικά
 • Ενημέρωση για το παγκόσμιο πρόβλημα αύξησης απορριμμάτων

Μαθήματα Πρώτων Βοηθειών

DSC03533Μαθήματα Πρώτων Βοηθειών παρακολούθησαν την Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου 2016 οι μαθητές/τριες των τάξεων Ε1-Ε2 καθώς και των τάξεων ΣΤ1 -ΣΤ2,  από την εκπαιδεύτρια του περιφερειακού τμήματος τ
ου Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού κα Χρυσούλας Λιούλια.

Οι μαθητές μας ενημερώθηκαν για το πότε ιδρύθηκε ο Ερυθρός Σταυρός και για τις δράσεις του καθώς για το πόσο απαραίτητες είναι οι βασικές γνώσεις των πρώτων βοηθειών, γνώσεις ζωής που πρέπει να γνωρίζει κάθε άνθρωπος στον πλανήτη.

Η προσφορά των πρώτων βοηθειών δεν είναι ευθύνη ούτε έργο των λίγων ή των ειδικών. Είναι μια ανάγκη και ύψιστο καθήκον κάθε ενεργού πολίτη σε αυτό τον κόσμο.  

Μέσα από βιωματικό τρόπο οι μαθητές/τριες ενημερώθηκαν για την πρόληψη ατυχημάτων και την παροχή Πρώτων  Βοηθειών, συγκεκριμένα ενημερώθηκαν για :

 • Τη σωστή σειρά των βημάτων που πρέπει να ακολουθήσουν για την ασφαλή και αποτελεσματική παροχή Πρώτων Βοηθειών

Για το πώς αντιμετωπίζουμε:

 • Τραύμα ? Αιμορραγίες – Ρινορραγίες
 • Δαγκώματα – Τσιμπήματα
 • Κακώσεις σκελετού (διάστρεμμα, εξάρθημα, κάταγμα)
 • Ποια είναι η θέση ανάνηψης
 • Ποιες είναι οι πρώτες βοήθειες που δίνουμε σένα άτομο που νοιώθει ζάλη
 • Πως συμπεριφερόμαστε σ? ένα λιποθυμικό επεισόδιο
 • Τι κάνουμε σε περίπτωση επιληπτικού επεισοδίου

  
Τα παιδιά παρακολούθησαν με αμείωτο ενδιαφέρων και με ενεργεί συμμετοχή.

Λόγω του πλήθους αποριών  η παρουσίαση έκλεισε με την υπόσχεση της κα Χρυσούλας Λιούλιας για μια δεύτερη επίσκεψη.

Η εκπαιδευτικός φυσικής αγωγής Μιχαηλίδου Σταυρούλα καθώς και οι εκπαιδευτικοί των αντίστοιχων τμημάτων Ε1 Λαζόπουλος Μέλιος ,Ε2 Ζερδαλής Σωτήρης, ΣΤ1  Μακρυκώστας Ευθύμιος, ΣΤ2 Γκέκας Αθανάσιος ευχαριστούν την εκπαιδεύτρια του Ερυθρού Σταυρού για τις πολύτιμες γνώσεις που έδωσε στους μαθητές /τριες του σχολείου μας. 

Επίσκεψη της ΣΤ΄τάξης σε Έκθεση ζωγραφογλυπτικής

Η Στbusato΄τάξη επισκέπτεται την έκθεση ζωγραφογλυπτικής της Ντανιέλα Μπουζάτο στον Χώρο Τεχνών Βέροιας

Την Παρασκευή στις 29 Ιανουαρίου οι μαθητές των δύο τμημάτων της ΣΤ΄ τάξης επισκέφθηκαν τον Χώρο Τεχνών Βέροιας και παρακολούθησαν την Έκθεση ζωγραφoγλυπτικής της Κας Ντανιέλας Μπουζάτο. Οι μαθητές θαύμασαν δημιουργίες της εικαστικού, φτιαγμένες με χαρτί εφημερίδας, με θέματα εμπνευσμένα από την καθημερινότητα όπως η προσφυγιά, η οικονομική κρίση, οι σχέσεις των ανθρώπων, η παιδική αθωότητα, η αγάπη για την πατρίδα κ.α.

IMG_1071 IMG_1073 IMG_1074 IMG_1075 IMG_1076 IMG_1079 IMG_1080 IMG_1081 IMG_1083 IMG_1084 IMG_1086 IMG_1087 IMG_1092 IMG_1093 IMG_1095

Λειτουργία Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης μαθητών και νηπίων Α/θμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

 

ssnetworkΗ βαθιά οικονομική κρίση που μαστίζει τη χώρα μας την τελευταία πενταετία έχει επηρεάσει σοβαρά την καθημερινότητα και την κοινωνική ζωή όλων σχεδόν των πολιτών, ενώ μεγάλα στρώματα της κοινωνίας μας βιώνουν τον εφιάλτη της ανέχειας και της στέρησης ακόμα και βασικών ειδών διατροφής. Η ζοφερή αυτή κοινωνική πραγματικότητα επιδρά ακόμα πιο αρνητικά στην πλέον ευαίσθητη πληθυσμιακή ομάδα που είναι τα παιδιά. Στοιχεία πρόσφατων σχετικών ερευνών, όπως αυτή του Ινστιτούτου “Prolepsis”, αποκαλύπτουν πως το 53% των μαθητών των δημοτικών σχολείων που συμμετείχαν στο Πρόγραμμα “Διατροφή” βιώνουν επισιτιστική ανασφάλεια, ενώ το “τέρας” της πείνας κυνηγά το 21% απ’ αυτούς.

Η κατάσταση αυτή έχει αυτονόητες συνέπειες στη σωματική και ψυχική υγεία των μαθητών, ενώ  δραματικές είναι οι επιπτώσεις και στην πορεία της σχολικής φοίτησης. Σύμφωνα με επιστημονικές απόψεις και ερευνητικά δεδομένα, τα παιδιά που βιώνουν καταστάσεις πείνας εμφανίζουν έντονα ψυχοκοινωνικά προβλήματα, ενώ τείνουν να κάνουν περισσότερες απουσίες ή ακόμα και να διακόπτουν τη φοίτησή τους. Ειδικά στο θέμα της σχολικής διαρροής διαπιστώθηκε πως την τελευταία πενταετία ο αριθμός των μαθητών που δεν πηγαίνουν στο σχολείο αυξήθηκε κατά 11,4%. Επίσης, διαπιστώθηκε ότι μαθητές του δημοτικού που προέρχονται από επισιτιστικά ανασφαλείς οικογένειες δυσκολεύονται να αποδώσουν στα μαθήματά τους σε ποσοστό 22% έναντι 10% που είναι το αντίστοιχο ποσοστό των συμμαθητών τους που προέρχονται από επισιτιστικά ασφαλείς οικογένειες.

Μπροστά σ’ αυτή την τραγική κοινωνική και εκπαιδευτική πραγματικότητα που οδηγεί τη χώρα μας σε μορφωτική συρρίκνωση, η Διεύθυνση Α/θμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας, σε συνεργασία με όλους τους Διευθυντές των σχολείων και τους εκπαιδευτικούς, δραστηριοποιούνται δίνοντας το μήνυμα της προώθησης νέων μορφών συλλογικότητας και αλληλεγγύης σε επίπεδο σχολικής κοινότητας και τοπικής κοινωνίας. Για το λόγο αυτό, συγκροτήσαμε το “Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης” για τους μαθητές όλων των Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων της Ημαθίας.

Σκοπός του Δικτύου είναι η άμεση, ουσιαστική και διακριτική υποστήριξη εκείνων των μαθητών και των οικογενειών τους που βρίσκονται σε κατάσταση ένδειας και επισιτιστικής ανασφάλειας. Η ενίσχυση των μαθητών αυτών με τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και σχολικά είδη θα γίνεται με την εθελοντική προσφορά και βοήθεια μεμονωμένων συμπολιτών μας, φορέων, σωματείων και επαγγελματιών.  Ήδη το “Δίκτυό” μας από τα πρώτα του βήματα ενισχύεται σημαντικά από επαγγελματίες της Ημαθίας μέσω τακτικών προσφορών κυρίως σε είδη τροφίμων, ενώ υπάρχει παράλληλη και στενή συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη για την κατά περίπτωση ένταξη στο πρόγραμμα παροχής συσσιτίων.

Το “Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης” στοχεύει στην υποστήριξη όλων ανεξαιρέτως των μαθητών, σε όλα τα σχολεία της Ημαθίας, καθώς το σύνολο των υλικών που θα συγκεντρώνεται στις σχολικές μονάδες θα καταγράφεται ηλεκτρονικά σε ειδικά σχεδιασμένο ιστοχώρο της Διεύθυνσης Α/θμιας Εκπαίδευσης όπου έχουν πρόσβαση και συνεργασία όλες οι σχολικές μονάδες. Με τον τρόπο αυτό θα υπάρχει άμεση ενημέρωση όλων των σχολείων για το σύνολο των διαθέσιμων ειδών σε επίπεδο Νομού και ταχεία διακίνηση προς οικογένειες και σχολεία που αντιμετωπίζουν σοβαρότερο πρόβλημα. Αυτό σημαίνει πως το “Δίκτυο” μπορεί να υποστηρίξει κάθε μαθητή ανεξάρτητα από το σχολείο στο οποίο αυτός φοιτά.

Στο πλαίσιο αυτό, η οικογένεια που αντιμετωπίζει πρόβλημα κυρίως σε επίπεδο επισιτιστικής επάρκειας ή και ένδυσης του παιδιού, μπορεί να απευθύνεται στον Διευθυντή του σχολείου ο οποίος με τη διακριτικότητα που απαιτείται θα μεριμνά για την κάλυψη των αναγκών του μαθητή.

 

            Αγαπητοί γονείς,

Οι αρνητικές επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης δεν αναφέρονται σε συγκεκριμένους συμπολίτες μας και δεν αφορούν μόνο στον μικρόκοσμο του καθενός. Το Άτομο βρίσκεται σε διαρκή αλληλεπίδραση με την Κοινωνία με συνέπεια να επηρεάζεται το ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο και η καθημερινότητα όλων ανεξαιρέτως. Γι’ αυτό και το “Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης” της Α/θμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας υποστηρίζεται στο ξεκίνημά του ενεργά από τους διευθυντές και τους δασκάλους των παιδιών σας που, ως λειτουργοί και με υψηλό αίσθημα ευθύνης, ανταποκρίθηκαν άμεσα στην ανάγκη για ουσιαστική βοήθεια στο μαθητή-θύμα της οικονομικής κρίσης. Η επιτυχία του όμως θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από το ενδιαφέρον και την υποστήριξη που θα παράσχετε εσείς, οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών. Για το λόγο αυτό καλούμε όλους εσάς που μπορείτε να βοηθήσετε, να έλθετε σε επαφή με το σχολείο των παιδιών σας, προσφέροντας οτιδήποτε θα μπορούσε να ενισχύσει τον μικρό μαθητή, που ο εφιάλτης της ανέχειας επιδρά αρνητικά στη σχολική του πρόοδο και τη γενικότερη πνευματική του ανάπτυξη.

Ευελπιστώντας στη θετική ανταπόκρισή σας, ευχόμαστε καλή δύναμη και καλή επιτυχία στο εγχείρημά μας.

 

                                                                                                    Με τιμή,

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

 

                                                                            ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

Αγιασμός – Παρασκευή 11/09, 9πμ

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2015, στις 9.00, θα πραγματοποιηθεί ο Αγιασμός που θα σηματοδοτήσει την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2015-2016.

Σας ευχόμαστε μια χαρούμενη, καλή και δημιουργική σχολική χρονιά!

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες, την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2014, στις 9.00, θα πραγματοποιηθεί ο Αγιασμός που θα σηματοδοτήσει την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2014-2015.

Από την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2014 το κουδούνι χτυπάει στις 8.10!!!

Σας ευχόμαστε μια χαρούμενη, καλή και δημιουργική σχολική χρονιά!

Eγγραφή μαθητών στο Ολοήμερο Τμήμα του σχολείου

Προκειμένου η Διεύθυνση του σχολείου να προβεί στη λειτουργία του Ολοήμερου Τμήματος του σχολείου και κατά το σχολικό έτος 2015-16, σας καλεί να υποβάλλετε τη σχετική αίτηση εγγραφής έως 19-06-2015.

Ωράριο λειτουργίας: 14:00 ? 15:30, 14:00 ? 16:15