Διδακτικό Προσωπικό 2021-22

Διδακτικό Προσωπικό 2021-22

Στη σχολική μονάδα του 8ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας  το τρέχον Διδακτικό Έτος 2021-22, υπηρετούν οι παρακάτω εκπαιδευτικοί:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 
Α/ΑΕπώνυμοΌνομαΕιδικότητα κύριαΤμήμα
1ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
ΜΗΤΚΑΣΚΥΡΙΑΚΟΣΔΑΣΚΑΛΟΙ 
2  ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣΜΕΛΑΣΔΑΣΚΑΛΟΙ Δ1
 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
1ΨΑΛΤΗΣΟΦΙΑΔΑΣΚΑΛΟΙΑ1
2ΤΣΙΛΙΓΚΕΡΙΔΟΥΠΑΡΘΕΝΑΔΑΣΚΑΛΟΙΑ2
3ΤΣΙΛΗΠΑΝΑΓΙΩΤΑΔΑΣΚΑΛΟΙΒ1
4ΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΥΕΙΡΗΝΗΔΑΣΚΑΛΟΙΒ2
5ΜΙΧΟΥΕΛΕΝΗΔΑΣΚΑΛΟΙΓ1
6ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΠΟΥΛΟΥΕΙΡΗΝΗΔΑΣΚΑΛΟΙΓ2
7ΓΚΕΚΑΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΔΑΣΚΑΛΟΙΔ1
8ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣΜΕΛΑΣΔΑΣΚΑΛΟΙΔ2
9ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥΕΥΤΥΧΙΑΔΑΣΚΑΛΟΙΕ1
10ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑΣΕΥΘΥΜΙΟΣΔΑΣΚΑΛΟΙΕ2
11ΚΑΛΤΣΑ ΕΛΕΝΗΔΑΣΚΑΛΟΙΣΤ1
12ΖΕΡΔΑΛΗΣΣΩΤΗΡΙΟΣΔΑΣΚΑΛΟΙΕ2
13ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥΕΥΤΥΧΙΑΔΑΣΚΑΛΟΙ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ
1ΔΡΑΓΟΥΜΗΒΑΣΙΛΙΚΗΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
2ΚΑΣΙΝΑΚΗΑΘΗΝΑΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
3ΓΙΟΥΒΑΝΟΥΔΕΣΠΟΙΝΑΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣΒ2, Δ1
4ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥΕΛΕΝΗΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΤΥΧ. ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣΌΛΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
5ΒΟΥΛΙΟΥΒΑΣΗΕΛΕΝΗΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣΕ, ΣΤ,
6ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΥΜΑΡΙΑΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΌΛΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
7ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΠΟΥΛΟΣΧΡΗΣΤΟΣΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣΑ,Β,Γ,Δ
8ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣΟΛΟΗΜΕΡΟ
9ΕΞΙΖΙΔΟΥΘΕΟΔΩΡΑΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣΑ1, , Β1, Γ1, Γ2, Δ1, Δ2
10ΠΙΣΤΟΦΙΔΗΣΚΟΣΜΑΣΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣΕ1,  Ε2, ΣΤ1, ΣΤ2, ΟΛΟΗΜΕΡΟ
11ΦΑΦΟΥΤΑΑΝΑΣΤΑΣΙΑΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝΟΛΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
    ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ
1ΔΕΛΑΒΕΡΙΔΟΥΜΑΡΙΑΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ
2 ΜΑΚΑΡΙΑΔΟΥΜΑΡΙΑΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ
3ΓΚΑΒΑΝΗΕΛΕΥΘΕΡΙΑΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ
4ΓΚΑΚΟΥΣΗΕΥΔΟΞΙΑΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ