Επικοινωνία

Στοιχεία Επικοινωνίας

Ταχυδρομική Διεύθυνση

8ο 12/θ  Δημοτικό Σχολείο Βέροιας
Ημαθίωνος 2
59131 Βέροια

Τηλέφωνο: 2331023005
Φαξ: 2331023005
Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου: 8dimver@sch.gr

H Επικοινωνία με την Διεύθυνση του Σχολείου  γίνεται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8:00 έως 13:15. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας μπορείτε να χρησιμοποιείστε το τηλέφωνο του σχολείου για να προγραμματίσετε συνάντηση με τη διεύθυνση αφού πρώτα συμβουλευτείτε το ωρολόγιο πρόγραμμα. Για την επικοινωνία  με εκπαιδευτικό του σχολείου παρακαλούμε να συμβουλευτείτε το ωράριο λειτουργίας του σχολείου σε συνδυασμό με το ωρολόγιο πρόγραμμα του εκπαιδευτικού.

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Διδασκαλίας Διευθυντή:

Ώρα Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
         
         
         
     
5η   ΣΤ1
 6η   Β2 Β1  Ε2  Β1  Ε2 

 

Άμεση  ενημέρωση γονέων/κηδεμόνων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Πέραν των έντυπων ενημερωτικών σημειωμάτων και αυτών που αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου, υπάρχει η δυνατότητα για όσους γονείς επιθυμούν να τους ενημερώνουμε παράλληλα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Για το σκοπό αυτό όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να αποστείλουν ένα e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση του σχολείου, γράφοντας στο θέμα τη λέξη [ΓΟΝΕΙΣ- ονοματεπώνυμο παιδιού-τάξη].  Οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα ενσωματώνονται με απόκρυψη για όλους τους παραλήπτες των μηνυμάτων (cc- ιδιαίτερη κοινοποίηση), θα αξιοποιηθούν μόνο για τους σκοπούς της σχολικής ενημέρωσης και θα διαγραφούν με την αποφοίτηση των μαθητών από το σχολείο ή νωρίτερα κατόπιν σχετικού αιτήματος από την πλευρά των γονέων.