Λειτουργία Σχολείου

Η λειτουργία του σχολείου ενόψει των εορτών θα σταματήσει την Παρασκευή 24 Δεκεμβρίου 2017 Οι διακοπές των Χριστουγέννων ολοκληρώνονται στις 7 Ιανουαρίου 2018 ημέρα Κυριακή, ως εκ τούτου τα μαθήματα αρχίζουν κανονικά

την  Δευτέρα 8 Ιανουαρίου 2018.

Την Παρασκευή  22-12-2017, το δεύτερο διδακτικό δίωρο θα πραγματοποιηθεί Χριστουγεννιάτικη εορτή από τους μαθητές της Α΄  τάξης, την οποία μπορείτε να παρακολουθήσετε.

Με τη λήξη της εορτής το ωρολόγιο πρόγραμμα θα συνεχιστεί κανονικά έως τις 13:15 και το Ολοήμερο έως τις 16:00.