Δραστηριότητες μαθητών της ΣΤ΄ τάξης

Κατασκευή επιτραπέζιων παιχνιδιών από τα τμήματα γαλλικής και γερμανικής γλώσσας της Στ΄τάξης του σχολείου μας.

Οι μαθητές κατασκευάζουν έξι διαφορετικά επιτραπέζια παιχνίδια και στις δύο γλώσσες,  με στόχο την εμπέδωση του λεξιλογίου και της γραμματικής, που έχουν διδαχτεί μέχρι τώρα, καθώς και την ενασχόληση με πολιτιστικά, γεωγραφικά και ιστορικά στοιχεία των δύο χωρών.

 

FABRICATION DE JEUX-COLLAGE Cartes-photos (collage)

 

InkedIMG_20180222_121725-COLLAGE_LI IMG_20180215_123107-COLLAGEd