Εξετάσεις για τη συµµετοχή στα προγράµµατα του Κέντρου για Χαρισµατικά – Ταλαντούχα Παιδιά/ CTY Greece

Εξετάσεις για τη συµµετοχή στα προγράµµατα του Κέντρου για Χαρισµατικά – Ταλαντούχα Παιδιά/ CTY Greece στη Θεσσαλονίκη, στις 03.11.2018
Για µαθητές από Β΄ ∆ηµοτικού έως Γ΄ Γυµνασίου

Θέλετε να ανακαλύψετε τις δυνατότητες του παιδιού σας; Ίσως διάβαζε ή έκανε πολλαπλασιασµούς προτού διδαχτεί τον τρόπο ή επεδείκνυε ξεχωριστές ακαδηµαϊκές δεξιότητες που το κάνουν να διαφέρει από τα άλλα παιδιά στην τάξη του; ∆ιαπιστώστε αυτές τις δυνατότητές του παιδιού σας µέσα από τις ειδικά σχεδιασµένες εξετάσεις µας και γνωρίστε τον κόσµο του CTY Greece. To CTY Greece προσφέρει σε µαθητές που έχουν περιέργεια, αγάπη και δίψα για τη µάθηση τη δυνατότητα να καλλιεργήσουν µε τους πιο
συναρπαστικούς τρόπους τις δυνατότητές τους.
Το Κέντρο ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2013 µε την ιδρυτική δωρεά του Ιδρύµατος Σταύρος Νιάρχος, και τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων της Ελλάδας και του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισµού της Κύπρου. Σύµβουλος του CTY Greece είναι το διεθνούς φήµης\ Πανεπιστήµιο Johns Hopkins. Το Κέντρο, µοναδικό στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, προσφέρει εξωσχολικά εκπαιδευτικά προγράµµατα ειδικά σχεδιασµένα για παιδιά µε εξαιρετικές ακαδηµαϊκές ικανότητες και µεγάλη αγάπη για τη µάθηση µέσα από καινοτόµες και πρωτοποριακές µεθόδους διδασκαλίας.
Κάθε χρόνο εξασφαλίζει από τους υποστηρικτές του σηµαντικό αριθµό υποτροφιών – συγκεκριµένα το 2018 χορηγήθηκαν 206 υποτροφίες σε µαθητές των Θερινών Προγραµµάτων στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη, που αντιστοιχεί στο 52% των συµµετεχόντων. Οι µαθητές αποκτούν πρόσβαση σε ποικίλα προγράµµατα του CTY Greece (προγράµµατα Σαββατοκύριακου,Online και Θερινά) µετά από την επιτυχία τους στα τεστ ακαδηµαϊκών δεξιοτήτων SCAT και/ή STB, που σχεδιάστηκαν από το Center for Talented Youth του Πανεπιστηµίου Johns Hopkins για να ανιχνεύουν την αντιληπτική ικανότητα ή την χωρική αντίληψη µαθητών µε µε υψηλές ακαδηµαϊκές δυνατότητες. Τα συγκεκριµένα τεστ δεν απαιτούν προετοιµασία. Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά µε τα τεστ και υποδείγµατα αυτών υπάρχουν στην ιστοσελίδα: http://www.ctygreece.gr/el/exams
Το CTY Greece πραγµατοποίησε τα τελευταία πέντε χρόνια εξετάσεις σε περισσότερες από 17 πόλεις στην Ελλάδα και την Κύπρο.
Οι εξετάσεις στη Θεσσαλονίκη θα διεξαχθούν στις 3 Νοεµβρίου 2018.

Για οποιεσδήποτε απορίες ή διευκρινίσεις σας παρακαλούµε να επικοινωνείτε µε το γραφείο του CTY Greece: Τηλ.: 2310 332625, 2310398253, e-mail: cty@anatolia.edu.gr