Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα E-Twinning

Οι μαθητές και οι μαθήτριες του Α1 και Α2 του σχολείου μας, μέσω του προγράμματος eTwinning, μπήκαν σε χριστουγεννιάτικους ρυθμούς κατασκευάζοντας και ανταλλάσοντας ευχετήριες κάρτες με 17 σχολεία από 11 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι κάρτες που ετοιμάσαμε ταξίδεψαν προς τη Γαλλία, την Κροατία, την Τσεχία, την Ιταλία, την Ισπανία, τη Σουηδία, την Ολλανδία, την Τουρκία, την Ουκρανία και το Ηνωμένο Βασίλειο για να δώσουν χαρά και χριστουγεννιάτικες ευχές στα παιδιά και τους δασκάλους που συνεργάστηκαν μαζί μας.

Αντίστοιχα, λάβαμε κι εμείς χειροποίητες κάρτες από τους συνεργάτες μας, στολίσαμε με αυτές τις τάξεις μας και μάθαμε τις σημαίες των χωρών προέλευσης των καρτών.