Εβδομάδα εθελοντισμού «LET?S DO IT CREECE»

letsΑπό  τις 11 έως τις 17 Απριλίου είναι η εβδομάδα εθελοντισμού «LET?S DO IT CREECE»  δηλαδή μιας εβδομάδας δράσεων που στόχος της είναι η μύηση των μαθητών στον εθελοντισμό, και στην ανακύκλωση, η ευαισθητοποίηση και η εκπαίδευση τους στην συμμετοχή και στην λήψη  αποφάσεων καθώς και στην εφαρμογή δράσεων καθαρισμού και αισθητικής βελτίωσης του περιβάλλοντος.

Με αφορμή την συμμετοχή των μαθητών του σχολείου μας στην εβδομάδα εθελοντισμού, πραγματοποιήσαμε τις παρακάτω δράσεις :

  • Παρατήρηση του σχολικού περιβάλλοντος και καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης ως προς: την βλάστηση, τα απορρίμματα, την σπατάλη φυσικών πόρων (χαρτί, υλικά συσκευασιών, νερό, την σκίαση
  • Κατασκευή παρτεριών με ανακυκλώσιμα υλικά. Πήραμε παλιά λάστιχα αυτοκινήτων και αφού τα βάψαμε τα φυτέψαμε με λουλούδια εποχής και με αρωματικά φυτά
  • Δώθηκε ζωή στα σκουπίδια μας, μετατρέποντας άχρηστα μπουκάλια και χαλασμένα σκουπόξυλα σε εστίες για να παίζουμε μπάλα.
  • Εργαστήριο χειροτεχνίας με ανακυκλώσιμα υλικά
  • Ενημέρωση για το παγκόσμιο πρόβλημα αύξησης απορριμμάτων