Έκτακτη Ανακοίνωση Λειτουργίας Σχολείου

Την Τετάρτη 29 -11-2017, η σχολική μονάδα δεν θα λειτουργήσει, καθώς οι εκπαιδευτικοί του σχολείου, θα κάνουν χρήση της εκπαιδευτικής άδειας μίας (1) ημέρας.

Η άδεια χορηγείται με την Φ. 31.1/12986/02-11-2017, απόφαση την Διεύθυνσης Π.Ε Ημαθίας προκειμένου, να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση και στην εκλογή για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου του συλλόγου τους.