Διατροφή-Διατροφικές συνήθειες (2)

Οι μαθητές/τριες και η εκπαιδευτικός του τμήματος Γ2 Μίχου Ελένη υλοποίησαν πρόγραμμα Αγωγής Υγείας με τίτλο «Διατροφή- Διατροφικές συνήθειες». Το πρόγραμμα διήρκησε οκτώ μήνες (Οκτώβριο 2011 ? Μάιο 2012). Αξιοποιήθηκαν διδακτικές ώρες από τα επιστημονικά πεδία της Ευέλικτης Ζώνης, της Γλώσσας, της Θεατρικής Αγωγής, των Εικαστικών και των ΤΠΕ.

Οι μαθητές/τριες συμμετείχαν ενεργά σε βιωματικές δραστηριότητες με στόχους: να γνωρίσουν τη μεσογειακή διατροφή, να μπορούν να επιλέγουν τις υγιεινές τροφές, να αντιληφθούν, την επίδραση των ΜΜΕ (Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης) στην επιλογή των τροφών και να καλλιεργήσουν στάσεις και αντιλήψεις του ενεργού πολίτη (citizenship). Το πρόγραμμα παρουσιάστηκε στην αίθουσα διδασκαλίας της Γ2 τάξης -με μεγάλη επιτυχία – στους γονείς των παιδιών, σε εκπαιδευτικούς και μαθητές/μαθήτριες των άλλων τάξεων του σχολείου.

 

Διατροφή-Διατροφικές συνήθειες (1)

Οι μαθητές/τριες και ο εκπαιδευτικός Ζερδαλής Σωτήρης σε συνεργασία με την Ελένη Αναγνώστου υλοποίησαν το πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με τίτλο «Διατροφή-Διατροφικές συνήθειες.». Το πρόγραμμα διήρκησε οκτώ μήνες (Οκτώβριο 2011 ? Μάιο 2012). Αξιοποιήθηκαν διδακτικές ώρες από τα επιστημονικά πεδία της Ευέλικτης Ζώνης, της Γλώσσας, της Θεατρικής Αγωγής, των Εικαστικών και των ΤΠΕ.

Οι μαθητές/τριες συμμετείχαν ενεργά σε βιωματικές δραστηριότητες με σκοπό να γνωρίσουν την προέλευση και τις ομάδες των τροφών, τους παράγοντες που επηρεάζουν τις διατροφικές τους συνήθειες, ώστε να μπορούν να επιλέγουν οι ίδιοι τις υγιεινές τροφές και να αποκτήσουν στάσεις και αντιλήψεις για τη δική τους υγιεινή διατροφή.

Το πρόγραμμα παρουσιάστηκε – με μεγάλη επιτυχία – στους γονείς των παιδιών, σε εκπαιδευτικούς και μαθητές/μαθήτριες των άλλων τάξεων του σχολείου.

{AG}2013/diatrofikes01{/AG}