Πρόγραμμα Ψυχολογικής Υποστήριξης: Απολογισμός – Προοπτικές

Την Τετάρτη, 29 Μαΐου και ώρα 18.00 πραγματοποιήθηκε ημερίδα με θέμα τον απολογισμό και τις προοπτικές του Προγράμματος Ψυχολογικής Υποστήριξης που εφαρμόστηκε το τρέχον σχολικό έτος στο 8ο Δημοτικό Σχολείο Βέροιας σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και εντάσσεται στην ΠΡΑΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ. Στην εκδήλωση παρευρέθησαν ο Αντιδήμαρχος Παιδείας Δήμου Βέροιας Μαυροκεφαλίδης Νικόλαος, εκπαιδευτικοί και γονείς του σχολείου.
Ο Γεώργιος Μακαρατζής, Δ/ντής του σχολείου και η Μαρία Ταμπακοπούλου, Ψυχολόγος του προγράμματος, αναφέρθηκαν στις ομαδικές και ατομικές βιωματικές δράσεις αναφορικά με τις ψυχοσυναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες των παιδιών, τη βελτίωση της δυναμικής της τάξης και του σχολείου συνολικά, τη διαχείριση συναισθημάτων καθώς και στις τεχνικές που έμαθαν οι εκπαιδευτικοί του σχολείου για την καλύτερη κατανόηση των αιτιών που προκαλούν τα προβλήματα στις διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών ? γονέων- μαθητών, όπως η ενεργητική ακρόαση, η αναγνώριση συναισθήματος καθώς και τεχνικές διαχείρισης θυμού και άσκηση κριτικής.
Στη συνέχεια παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα από την εφαρμογή του προγράμματος που προέκυψαν από την ανάλυση των απόψεων των εκπαιδευτικών του σχολείου:
1. Η παρουσία ψυχολόγου στο σχολείο ήταν απαραίτητη για τη ψυχολογική υποστήριξη των παιδιών καθώς και για την αντιμετώπιση περιστάσεων των οποίων η διαχείριση απαιτούσε άλλου είδους προσέγγιση.
2. Το πρόγραμμα είχε θετική επίδραση στα παιδιά, στους εκπαιδευτικούς και τους γονείς και συνέβαλε σημαντικά να αντιμετωπιστούν καταστάσεις που είχαν δημιουργηθεί στο χώρο του σχολείου αλλά και έξω από αυτόν. Οι περισσότεροι μαθητές μπόρεσαν να κατανοήσουν καλύτερα τον εαυτό τους και τους άλλους, να καλλιεργήσουν δεξιότητες στη διαχείριση καταστάσεων φόβου και θυμού, να υιοθετήσουν θετικές στάσεις απέναντι στο διαφορετικό που είναι απαραίτητες για την ομαλή συμβίωση σε πολυπολιτισμικές κοινωνίες. Οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στο πρόγραμμα έμαθαν πώς να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικότερα συγκρουσιακές καταστάσεις στην τάξη. Πολλοί γονείς κατανόησαν καλύτερα τη συμπεριφορά των παιδιών τους και να δεξιώθηκαν πρακτικές αντιμετώπισης των καθημερινών προβλημάτων.
3. Η ενεργός συμμετοχή των παιδιών σε βιωματικές δράσεις τα βοήθησε να αντιμετωπίζουν τα συναισθήματά τους και τις δυσκολίες της ζωής και να κατανοούν την προσωπική αξία του καθένα.
4. Οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι τέτοια προγράμματα βοηθούν το διδακτικό έργο, προάγουν την εκπαίδευση, προσφέρουν λύσεις σε άμεσα προβλήματα και για το λόγο αυτό θεωρούν απαραίτητη τη συνέχιση του προγράμματος.