Ενημέρωση πολιτών για τη διενέργεια προγράμματος δια του στόματος εμβολιασμού των αλεπούδων κατά της λύσσας την άνοιξη του 2017

Από το Τμήμα Υγείας Ζώων και Κτηνιατρικής Αντίληψης, Φαρμάκων και Εφαρμογών της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνονται τα εξής σχετικά με τη διενέργεια του προγράμματος δια του στόματος εμβολιασμού των αλεπούδων κατά της λύσσας, την άνοιξη του 2017:

   «Με την υπ? αριθ. 922/30148/16.03.2017 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΑΔΑ:7ΣΛΣ4653ΠΓ-ΥΧΤ) ορίσθηκαν οι Περιφερειακές Ενότητες (Π.Ε.), στις οποίες θα πραγματοποιηθούν οι πτήσεις για τη ρίψη εμβολιακών δολωμάτων κατά της Λύσσας για τις κόκκινες αλεπούδες την άνοιξη του 2017, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και οι επτά (7) Π.Ε. της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Κ.Μ.) και καθορίσθηκαν οι λεπτομέρειες της εφαρμογής του Προγράμματος Ενεργητικής Επιτήρησης για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του εμβολιασμού. Ο αντιλυσσικός εμβολιασμός επεκτείνεται κατά περίπτωση σε απόσταση – ακτίνας πενήντα (50) χιλιομέτρων γύρω από το σημείο εντοπισμού των νέων θετικών κρουσμάτων, εφόσον οι περιοχές αυτές δεν περιλαμβάνονται ήδη στην καθορισμένη, με την προαναφερθείσα απόφαση, περιοχή εμβολιασμού. Εμβολιασμός δεν θα διενεργηθεί σε κατοικημένες αστικές και περιαστικές περιοχές, μεγάλα οδικά δίκτυα, λίμνες κ.ά.. Υπολογίζεται η διασπορά 25 δολωμάτων ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο επιφάνειας (τουλάχιστον>20 δολώματα/km2). Η εποπτεία του προγράμματος θα διενεργείται σε καθημερινή βάση από υπαλλήλους του Τμήματος Ζωοανθρωπονόσων της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων της Γενικής Διεύθυνσης Βιώσιμης Ζωικής Παραγωγής και  Κτηνιατρικής του ΥΠ.Α.Α.Τ., με τη συνδρομή των αρμόδιων Κτηνιατρικών Αρχών των περιοχών όπου διενεργείται ο εμβολιασμός ή εδρεύουν οι αερολέσχες εκκίνησης των αεροσκαφών.

   Σύμφωνα με το  υπ? αριθ. 923/30200/16.03.2017 έγγραφο του Τμήματος Ζωοανθρωπονόσων του ΥΠ.Α.Α.Τ., οι ρίψεις εμβολίων ? δολωμάτων των αλεπούδων κατά της λύσσας θα ξεκινήσουν την 1η Απριλίου με πτήσεις αεροπλάνων από την αερολέσχη Αγρινίου και σε διάστημα 3-5 ημερών θα καλυφθούν περιοχές άλλων Περιφερειών (Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας και Θεσσαλίας).Η έναρξη των ρίψεων που αφορούν στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αναμένεται να πραγματοποιηθεί περίπου στις 5-6 Απριλίου από το αεροδρόμιο Τερψιθέας Λάρισας και σε διάστημα 6-8 ημερών θα καλυφθούν περιοχές των Περιφερειών Θεσσαλίας και Δυτικής Μακεδονίας και σχεδόν όλη η Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας. Στη συνέχεια, περίπου στις 11-12 Απριλίου αναμένεται να μετακινηθούν αεροπλάνα στην αερολέσχη Παναγίτσας Εδέσσης και με πτήσεις 3-5 ημερών να καλύψουν κατά προτεραιότητα περιοχές της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας εφόσον το επιτρέπουν οι επικρατούσες καιρικές συνθήκες. Σε διαφορετική περίπτωση, οι ρίψεις θα πραγματοποιηθούν στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σε περιοχές όπου επικρατούν ευνοϊκές καιρικές συνθήκες. 

   Το πρόγραμμα ρίψεων εμβολίων ? δολωμάτων των αλεπούδων κατά της λύσσας θα συνεχισθεί την 1η Μαΐου από την ίδια αερολέσχη με πτήσεις 4-6 ημερών για να καλυφθούν όλες οι περιοχές, στις οποίες δεν πραγματοποιήθηκαν ρίψεις τον Απρίλιο. 

   Τέλος, από την αερολέσχη της Ξάνθης αναμένεται να ξεκινήσουν ρίψεις στις 6 Μαΐου και με πτήσεις διάρκειας 6-8 ημερών να ολοκληρωθεί το εμβολιακό πρόγραμμα σε περιοχές της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και της Κεντρικής Μακεδονίας.

   Το σχέδιο των πτήσεων είναι ενδεικτικό και υπάρχει πιθανότητα να γίνονται αλλαγές. Το Τμήμα Υγείας Ζώων & Κ.Α.Φ.Ε. της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής Π.Κ.Μ. θα πληροφορείται ηλεκτρονικά για τις πτήσεις στην Π.Κ.Μ. και θα ενημερώνει άμεσα τους Δήμους και άλλους φορείς (Γενική Δ/νση Δασών & Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, Γενική Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Κ.Μ., ΚΕΕΛΠΝΟ, Περιφερειακή Δ/νση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Σύλλογο Βορείου Ελλάδος, Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας ? Θράκης,, Εγνατία Οδός Α.Ε., κ.ά.), ώστε, μέσω αυτών, να ενημερώνονται σχετικά πολίτες, υπάλληλοι και μαθητές.

   Με στόχο την προστασία της Δημόσιας Υγείας και λόγω της σοβαρότητας της νόσου υπενθυμίζουμε τα μέτρα διαχείρισης των εμβολιακών δολωμάτων:
– Να αποφεύγεται η επαφή με τα εμβόλια-δολώματα και ειδικά με γυμνά χέρια.
– Σε περίπτωση που κάποιος πολίτης βρει ένα τέτοιο εμβόλιο-δόλωμα, δεν θα πρέπει να το ακουμπήσει ή να το πατήσει, ενώ αν χρειασθεί να το πιάσει π.χ. για να το απομακρύνει σε κάποιο πιο δύσβατο μέρος, θα πρέπει να το κάνει φορώντας γάντια μιας χρήσης ή χρησιμοποιώντας μια πλαστική σακούλα.

– Εάν κάποιος σκύλος (κυνηγού, κτηνοτρόφου ή άλλου πολίτη) έχει προσλάβει το δόλωμα στο στόμα του, ο ιδιοκτήτης δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να προσπαθήσει να το απομακρύνει αλλά να προτρέψει το σκύλο να το αφήσει. Στην περίπτωση που ο σκύλος προσέλαβε το εμβόλιο-δόλωμα ή όταν υπάρχει η παραμικρή υποψία γι? αυτό, ο ιδιοκτήτης θα πρέπει, φορώντας γάντια, να προσπαθήσει να πλύνει την εξωτερική επιφάνεια του στόματος του ζώου με νερό και σαπούνι. Εάν ο σκύλος καταπιεί το δόλωμα ή υπάρχει υποψία ότι το έπραξε, ο ιδιοκτήτης και τα μέλη της οικογένειάς του δεν θα πρέπει να έρχονται σε επαφή με γυμνά χέρια με το ζώο (σάλιο ή σημεία του σώματός του που ενδεχόμενα έχει γλείψει όπως τρίχωμα, περιοχές γύρω από το στόμα, κ.τ.λ.), για τουλάχιστον μία ημέρα.

– Σε περίπτωση επαφής με το εμβόλιο-δόλωμα με γυμνά χέρια, ο πολίτης θα πρέπει να μεταβεί άμεσα σε μονάδα Υγείας.

   Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη νόσο στον άνθρωπο είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΚΕΕΛΠΝΟ (www.keelpno.gr). Πληροφορίες για τη νόσο (τηλεοπτικό spot ? video, ενημερωτικό φυλλάδιο, νομοθεσία, κ.τ.λ.) παρατίθενται στην ιστοσελίδα του ΥΠ.Α.Α.Τ. (www.minagric.gr: Πολίτης ? Νοσήματα που μεταδίδονται από τα ζώα στον άνθρωπο ? Λύσσα), η οποία είναι διαθέσιμη και μέσα από την ιστοσελίδα της Π.Κ.Μ. (www.pkm.gov.gr: Ενδιαφέρουν τον πολίτη ? Ενημέρωση για τη Λύσσα).

Το προαναφερόμενο video είναι αναρτημένο και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».

Λειτουργία Προγράμματος Έγκαιρης Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Παρέμβασης για Βρέφη και Νήπια με Προβλήματα Ακοής στο Εθνικό Ίδρυμα Κωφών»

Το Εθνικό Ίδρυμα Κωφών (Ε.Ι.Κ.) έχει δημιουργήσει και λειτουργεί με μεγάλη επιτυχία, στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, ειδική υπηρεσία Έγκαιρης Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Παρέμβασης για γονείς και παιδιά βρεφικής και νηπιακής ηλικίας (0 ? 6 ετών) που έχουν προβλήματα ακοής.

Το Ε.Ι.Κ. είναι ο μοναδικός δημόσιος φορέας που εξειδικεύεται σε προβλήματα ακοής, παρέχοντας μια σειρά υπηρεσιών σε βρέφη/ νήπια με προβλήματα ακοής και τις οικογένειές τους, σε ειδικούς που εργάζονται με κωφά και βαρήκοα παιδιά καθώς και σε κωφούς/ βαρήκοους ενήλικες (π.χ. ανίχνευση και αξιολόγηση της βαρηκοΐας, έγκαιρη εκπαιδευτική παρέμβαση σε βρέφη και νήπια, συμβουλευτική των οικογενειών τους, επιμορφώσεις, προσβασιμότητα στην επικοινωνία, εκπαίδευση, κατάρτιση και στήριξη κωφών /βαρήκοων ενηλίκων, κ.α. ).

Ειδικότερα, το πρόγραμμα Έγκαιρης Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Παρέμβασης περιλαμβάνει την πρώιμη ανίχνευση και αξιολόγηση της βαρηκοΐας σε βρέφη/νήπια,  την αξιολόγηση των δυνατοτήτων και των αναγκών τους, την αξιοποίηση της υπολειμματικής τους ακοής με τη σωστή εφαρμογή και χρήση των ακουστικών βαρηκοΐας ή των κοχλιακών εμφυτευμάτων τους και γενικότερα την εξατομικευμένη εκπαιδευτική παρέμβαση στα παιδιά και τη συμβουλευτική στήριξη των γονέων και των οικογενειών τους. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, ειδικοί εκπαιδευτικοί έγκαιρης παρέμβασης κωφών και βαρήκοων νηπίων, λογοθεραπευτές και γιατροί υπό την εποπτεία της Διοικήτριας του ΕΙΚ, Καθηγήτριας του Πανεπιστημίου Πατρών κ. Βενέττας Λαμπροπούλου, ειδικής στον τομέα της εκπαίδευσης και αποκατάστασης κωφών και βαρήκοων παιδιών. Η φιλοσοφία του προγράμματος είναι οικογενειοκεντρική, σύμφωνα με την οποία οι γονείς και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας συμμετέχουν ενεργά στο πρόγραμμα εκπαίδευσης του παιδιού.

Με βάση ερευνητικά δεδομένα όσο πιο νωρίς αρχίσει η έγκαιρη παρέμβαση στη βρεφική ηλικία, τόσο πιο γρήγορα το κωφό και βαρήκοο παιδί θα αναπτύξει επικοινωνιακές δεξιότητες απαραίτητες για τη γλωσσική, γνωστική, συναισθηματική και κοινωνική του ανάπτυξη. Είναι, επομένως, σημαντικό τα κωφά και βαρήκοα βρέφη να ενταχθούν, αμέσως μετά τη διάγνωση της βαρηκοΐας, σε ένα καλό και εξειδικευμένο στον τομέα της κώφωσης/βαρηκοΐας πρόγραμμα έγκαιρης παρέμβασης.

Το κέντρο Έγκαιρης Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Παρέμβασης του Εθνικού Ιδρύματος Κωφών συνεργάζεται με παρόμοια κέντρα του εξωτερικού (Η.Π.Α και Ευρώπη) καθώς και με μαιευτικές κλινικές και ακουολογικά κέντρα στην Ελλάδα· είναι το μοναδικό στην Ελλάδα εξειδικευμένο κέντρο έγκαιρης παρέμβασης με σύγχρονες και βασισμένες σε ερευνητικά δεδομένα υπηρεσίες για κωφά και βαρήκοα παιδιά βρεφικής και νηπιακής ηλικίας.

Οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν και οι γονείς που ενδιαφέρονται μπορούν, κατόπιν ραντεβού, να επισκεφτούν το κέντρο με τα βαρήκοα/κωφά παιδιά τους για περαιτέρω πληροφορίες, αξιολόγηση και πιθανή ένταξη στο πρόγραμμα.

Οι ενδιαφερόμενοι για ραντεβού μπορούν να απευθύνονται στο:

Εθνικό Ίδρυμα Κωφών

Ζαχάρωφ 1, Αθήνα, T.K. 11521

τηλ. επικοινωνίας  210 6438293,  (9.00-14.00)

ηλεκτρονική διεύθυνση: eparemvasi@idrimakofon.gr

Εθνικό Ίδρυμα Κωφών, Παράρτημα Θεσσαλονίκης

Κομνηνών 86, Πανόραμα, Τ.Κ. 55236

τηλ. επικοινωνίας 2310 343079 (9.00-14.00)

ηλεκτρονική διεύθυνση: eparemvasi.thess@idrimakofon.gr

ιστοσελίδα: www.idrimakofon.gr

Facebook: www.facebook.com/eparemvasi

Εορτασμός 25ης Μαρτίου

909421_origΤην Παρασκευή 24-3-2017, θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις για τον εορτασμό της  επετείου της Εθνικής Εορτής της 25ης Μαρτίου από τους μαθητές της ΣΤ τάξης.

Η γιορτή θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του Γυμναστηρίου του σχολείου, από 08:10 έως 9:30 την οποία μπορείτε και να παρακολουθήσετε. Με  την λήξη της γιορτής οι μαθητές θα αποχωρήσουν. Το ολοήμερο την ημέρα αυτή  δεν θα λειτουργήσει.

Το  πρόγραμμα γιορτής

Χελιδονίσματα

xelidΤην Τρίτη, 21 Μαρτίου 2017,  επίσημη πρώτη μέρα της Άνοιξης,  οι μαθητές της Α΄ τάξης του σχολείου μας, συνοδεία των εκπαιδευτικών τους Αφουξενίδου Νίνας και Τσαμήτρου Αθηνάς ανήγγειλαν το ερχομό της άνοιξης.

Σύμφωνα με το  πανάρχαιο έθιμο, οι μαθητές κρατώντας το ομοίωμα της χελιδόνας και φορώντας λουλουδένια στεφάνια, τριγύρισαν την περιοχή του προμηθέα, αναγγέλλοντας στους κάτοικους της περιοχής, τον ερχομό της Άνοιξης. Ξεκίνησαν τραγουδώντας την «Χελιδόνα» από το χώρο του σχολείου.  Παντού τους υποδέχθηκαν  με χαρά και τους πρόσφεραν συμβολικά κεράσματα.

Επιθετικότητα και σχολικός εκφοβισμός

DSC03836Την Δευτέρα 20-3-2017 και 17:30, τα συστεγαζόμενα σχολεία του  8ου Δημοτικού Σχολείου, 8ου Νηπιαγωγείου και Ειδικού Σχολείου Βέροιας, πραγματοποίησαν εκδήλωση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης  για την επιθετικότητα και τον σχολικό εκφοβισμό σε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης «Πρόσβαση». Εισηγήτρια ήταν η κα. Σέβη Γεωργιάδου, κοινωνική λειτουργός του Κέντρου.

Η εκδήλωση απευθυνόταν σε γονείς και εκπαιδευτικούς και ανήκει στις σχολικές δράσεις πρωτογενούς  πρόληψης φαινομένων βίας και σχολικού εκφοβισμού. Η εισηγήτρια  ανέλυσε πολύπλευρα και με αμεσότητα το  φαινόμενο αλλά και τους τρόπους πρόληψης και υποστήριξης δίνοντας έμφαση στην απαραίτητη καλή συνεργασία σχολείου και  οικογένειας.

Ευχαριστούμε θερμά για την ανταπόκριση και την συνεργασία,  την κα. Σέβη Γεωργιάδου.

Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης

 IMG_1412Την Κυριακή 19 Μαρτίου 2017 και ώρα 11:30,  στο πλαίσιο της Παγκόσμιας ημέρας Ποίησης, πραγματοποίησθηκε εκδήλωση στο Παύλειο Πολιτιστικό Κέντρο. Η εκδήλωση ήταν αφιερωμένη στον Νομπελίστα ποιητή Οδυσσέα Ελύτη. Στην κατάμεστη αίθουσα, από γονείς, συγγενείς και φίλους, παρουσιάστηκαν σημαντικές όψεις του έργου και του προσωπικού μύθου του ποιητή, μέσα από μελοποιημένα ποιήματα του, που τραγούδησαν οι μαθητές των Γ΄ Δ΄ και Ε΄ τάξεων του σχολείου μας, με την καθοδήγηση της μουσικού  κ. Ελένης Αναγνώστου,

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν εκ μέρους, του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Βέροιας Ναούσης και Καμπανίας, ο π. Νεκτάριος Σαββίδης και του Δντή  Δ/νσης Π.Ε Ημαθίας, η προϊσταμένη Εκπαιδευτικών θεμάτων κ. Λαζαρίδου Ισαΐα.

Επίσης το διδακτικό προσωπικό και ο σύλλογος γονέων και κηδεμόνων του σχολείου ευχαριστεί θερμά, τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Βεροίας Ναούσης και Καμπανίας, κ. Παντελεήμονα, για την παραχώρηση της αίθουσας, τους μαθητές του σχολείου και του γονείς τους που συμμετείχαν, γιατί χωρίς την βοήθεια τους, δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί η εκδήλωση, όσους παρευρέθηκαν, καθώς και την μουσικό του σχολείου κ. Αναγνώστου Ελένη.

 

Επίδοση βαθμολογίας Β΄ τριμήνου

baumoi-231x300Η βαθμολογία του Β? τριμήνου για τις τάξεις Γ, Δ, Ε και ΣΤ΄ θα δοθεί την Δευτέρα 20/03/2017 από τις 13:15 έως 14:00. Τις ίδιες ώρες μπορούν να προσέρχονται και οι γονείς/κηδεμόνες των τάξεων Α΄ & Β΄, για τις
οποίες δεν προβλέπεται βαθμολογική αξιολόγηση των μαθητών, προκειμένου να ενημερωθούν περιγραφικά για την επίδοση των παιδιών/κηδεμονευομένων τους.

Την ημέρα αυτή το ολοήμερο τμήμα του σχολείου θα λειτουργήσει κανονικά.

Πραγματοποίηση Εκδήλωσης

8o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Σας προσκαλούμε την Κυριακή 19 Μαρτίου και ώρα 11:30 π.μ στο Παύλειο Πολιτιστικό Κέντρο, στην εκδήλωση με

Μελοποιημένη Ποίηση του Οδυσσέα Ελύτη

στο πλαίσιο της παγκόσμιας ημέρας ποίησης από τους μαθητές των Γ΄, Δ΄ και Ε΄ τάξεων του σχολείου μας

Το Διδακτικό Προσωπικό

Σύλλογος γονέων και Κηδεμόνων

Διαγωνισμός Φυσικής Γυμνασίων και Δημοτικών έτους 2017 την Κυριακή 2 Απριλίου 2017

Η Ένωση Φυσικών Βορείου Ελλάδας διοργανώνει σε τοπικό επίπεδο και φέτος, Διαγωνισμό Φυσικής Σχολικού Έτους 2017, ο οποίος διοργανώνεται επί σειρά ετών απο Εκπαιδευτικούς Πτυχιούχους Φυσικούς της Πόλης της Θεσσαλονίκης στην Βόρεια Ελλάδα με εξαιρετική επιτυχία, για τους μαθητές της Ε?, ΣΤ? Τάξης Δημοτικού και για τις τάξεις Α΄,Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου.
Σκοπός του Διαγωνισμού Φυσικής
Ο Διαγωνισμός Φυσικής είναι γραπτός και αξιολογεί τόσο τις γνώσεις των παιδιών στη διδακτέα ύλη της Φυσικής της τάξης τους, όσο και τη γενικότερη αντίληψή τους πάνω σε θέματα σχετικά με την επιστήμη αυτή.
Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός στον αριθμό συμμετοχής των μαθητών από τα σχολεία αρκεί να έχουν δηλωθεί τα στοιχεία που απαιτούνται για την ταυτοποίηση των μαθητών και μαθητριών.
Οι μαθητές που θα διαγωνισθούν, οφείλουν να βρίσκονταιτην ημέρα και ώρα εξέτασης 30 τουλάχιστον λεπτά νωρίτερα, χωρίς περιθώρια καθυστερήσεων.
Την ευθύνη για τη μετακίνηση προς και από το χώρο της διεξαγωγής του διαγωνισμού, έχουν οι γονείς ή οι κηδεμόνες των μαθητών, οι οποίοι και θα πρέπει να είναι σύμφωνοι με τη συμμετοχή των παιδιών τους στον εν λόγω Διαγωνισμό.
Πρέπει να γράψουν τις απαντήσεις των θεμάτων με στυλό μπλε ή μαύρο, ενώ το μολύβι μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο στο πρόχειρο. Απαγορεύεται η χρήση διορθωτικού και η κατοχή κινητών τηλεφώνων κατά την διάρκεια της εξέτασης.
Eγγραφή των μαθητών
Η εγγραφή των μαθητών στον Διαγωνισμό θα γίνει μόνον με ηλεκτρονικό τρόπο και αποκλείεται κάθε άλλη εγγραφή τους, παρά μόνο η εγγραφή τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://efbe.gr/ έως και την Παρασκευή 31.3.2017 για το Γυμνάσιο και για το Δημοτικό. (Η εφαρμογή είναι ανοικτή για το κοινό).
Επιτροπή Θεμάτων
Τα θέματα θα τα φέρει την ώρα έναρξης του διαγωνισμού στον χώρο του διαγωνισμού η Επιτροπή Θεμάτων του Διαγωνισμού αποτελείται από <<μάχιμους>> δασκάλους και καθηγητές Φυσικούς, σε συνεργασία όλων των διδασκόντων που θα την αποτελούν.
Ύλη Εξετάσεων
Η ύλη των εξετάσεων για κάθε μαθητή είναι η ύλη που έχει διδαχθεί έως την ημερομηνία των εξετάσεων δηλ την 31.3.2017.
Ό τόπος διεξαγωγής
Ό τόπος διεξαγωγής είναι το 12ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης, Αλ. Σπανού 2, Άνω Τούμπα, Θεσσαλονίκη
Ο τόπος διεξαγωγής του Διαγωνισμού ανακοινώθηκε και στην ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ http://efbe.gr/ και ο χρόνος της προκήρυξης του Διαγωνισμού καθώς και το ωράριο των εξετάσεων, είναι σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:
ΚΥΡΙΑΚΗ 2η Απριλίου 2017

Α΄ Γυμνασίου:
Ε΄ Δημοτικού: 9.00 – 11.00 πμ (2 ώρες)
Β΄ & Γ΄ Γυμνασίου:
ΣΤ΄ Δημοτικού: 11.15 -13.15 μμ (2 ώρες)
Σε κάθε πιθανή ερώτησή σας είμαστε στην διάθεσή σας μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην ηλεκτρονική διεύθυνσή μας: info@efbe.gr»
Ελπίζουμε στην άριστη διεξαγωγή της δραστηριότητας του Διαγωνισμού για τους μαθητές που έχουν διάθεση και ενδιαφέρον για την Επιστήμη της Φυσικής με στόχο την διάκρισή τους και την ουσιαστική ανταμοιβή όλων όσων συμμετέχουν.